Zbirni nalogi v Plačilnem prometu

Priprava zbirnih nalogov


Modul Plačilni promet omogoča zbirno plačevanje več računov istega dobavitelja skupno v enem znesku. S tem se izognemo plačilu več provizij. Za pripravo zbirnih plačilnih nalogov je potrebno v Šifrantu / Tipi nalogov najprej vnesti nov tip naloga za zbirno plačevanje. Na tipu naloga za zbirno plačevanje izberemo Tip zbira Zbirno.Svetujemo, da je Šifra zbira čim krajša, da jo čim lažje uporabimo na nalogu, ko nalogu določamo, da ga bomo plačali zbirno.

Nalogom, ki jih želimo zbirno plačati, vnesemo tip naloga zbirno. V kolikor smo za šifro uporabili samo en znak npr. »Z« ga lahko vpišemo v polje Tip naloga in se s smerno tipko na tipkovnici premaknemo na naslednji nalog in ponovno vtipkamo enako vrednost. V kolikor smo za šifro uporabili daljšo oznako jo izberemo iz šifranta, kar je lahko zamudno.Nadaljujemo s pripravo datoteke s plačilnimi nalogi na gumbu Priprava plačilnih nalogov.Izberemo banko iz katere bomo izvršili plačila. Zbirni nalog lahko pripravimo za isto šifre stranke v okviru istega TRR-ja. V kolikor imamo na nalogih različne TRR-je je potrebno v tem koraku narediti Zamenjavo računa. Ko so nastavitve za pripravo datoteke urejene okence Potrdimo in se nam pripravi datoteka v mapi, ki je navedena v polju V mapo. Istočasno se pripravi izpis, kjer vidimo, v kolikšnem znesku imamo pripravljen zbirni nalog. Če želimo pregledovati naloge, ki smo jih pripravili zbirno uporabimo status Zbirno v desnem zgornjem kotu. V preglednici se nam v eni vrstici, v skupnem znesku pokaže zbirni nalog, ki nosi svojo zaporedno številko naloga, ki je kasneje pomembna za zapiranje bančnega izpiska. Program bo na podlagi zaporedne številke zbirnega naloga razdelil plačilo izpiska na toliko postavk kolikor posameznih nalogov je vključenih v zbirni nalog.Zaporedna številka zbirnega naloga se zapiše na posamezne naloge, podatek je viden v stolpcu Številka zbirnega naloga: Pri zbirnih nalogih se na dnu okenca s plačilnimi nalogi aktivira gumb Tiskaj zbirni, kjer si lahko izpišemo podrobnosti zbirnega naloga ter pošljemo dobavitelju kot specifikacijo za zapiranje.
Vnos tipa naloga na stranko


Na stranki lahko določimo privzeti tip naloga, ki se nam predlaga ob pripravi plačilnih nalogov. Npr. če želimo za določene stranke plačevati zbirno račune, na stranko vpišemo privzeti tip naloga za zbirna plačila dobaviteljem. Nastavitev uredimo na stranki v zavihku Trgovski podatki v polju Tip nalogaV tem prispevku