Analiza osnov za boleznine

Z verzijo Saop 2024.03.001 oziroma novejšo smo OLAP analizam v modulu Obračun plač zaposlenim dodali novo analizo - Analiza osnov za boleznine.

Do analize dostopamo preko modula Obračun plač zaposlenim na meniju Pripomočki… Analize… Analiza osnov za boleznine.

Odpre se nam okno, kjer se lahko omejimo:

  • na leto osnove od do, 
  • aktivni, neaktivni ali vsi zaposleni, 
  • od šifre do šifre zaposlenega ali pa označimo le določene izbrane zaposlene.

Izbiro še potrdimo. 

Odpre se nam analiza, ki jo lahko s prenosom dodatnih polj iz nabora polj še dodatno oblikujemo, glede na naše potrebe. Oblikovano analizo lahko shranimo, natisnemo ali izvozimo v Excel. 

 

V tem prispevku