Nabave in izločitve v tekočem letu

Izločitve pri osnovnih sredstvih in izpisi, ki se jih pri tem poslužujemo

Izločitve pri osnovnih sredstvih se vnaša na Osnovnih podatkih v polje  .Podatke o izločenih osnovnih sredstvih dobimo na Dnevniku izločenih osnovnih sredstev.

Za izločeno osnovno sredstvo si na ikoni tiskalnika lahko izpišemo Obračun izločenega osnovnega sredstva.


Izločitve pri drobnem inventarju in izpisi, ki se jih pri tem poslužujemo

Pri drobnem inventarju izločitve vnašamo na zavihku Spremembe, kjer izberemo tip spremembe IZ=izločitev. Ta tip spremembe je aktiven samo za drobni inventar.

Pri izločanju drobnega inventarja moramo biti pazljivi da vnesemo pravilno količino in da izberemo pravilno analitiko (nahajališče, SM, SN) na kateri se drobni inventar, ki ga želimo izločiti res nahaja. To vidimo na kartici drobnega inventarja, slika spodaj:
Podatke o izločenem drobnem inventarju pa na samem izpisu Dnevnik, z izborom pregleda podatkov po tipu spremembe IZ.Izpis novih nabav (OS in DI)

Nove nabave si lahko izpišemo na Dnevniku (ikona tiskalnik – izpis dnevnik). Tukaj izberemo tip spremembe NA in vpišemo obdobje za katerega želimo izpis novih nabav.


Glede na to, da so lahko nove nabave vnesene tudi kot spremembe SV, vam tukaj svetujemo, da si najprej izpišete VSE spremembe zbirno, in šele nato, ko vidite zbirni seznam novih nabav, se pravi, ko vidite katere spremembe ste vnašali v tekočem letu se lahko omejite točno na določeno spremembo in jo sortirate po kontih. 

Lahko si pa tudi pomagamo z OLAP analizo – Analiza osnovnih sredstev.
V tem prispevku