Uvoz enotnega klasifikacijskega načrta za vzgojno izobraževalne zavode

V Uradnem listu RS,št.66/2014 je bila objavljena Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/118821#!/Odredba-o-enotnem-klasifikacijskem-nacrtu-z-roki-hrambe-za-vzgojno-izobrazevalne-zavode.

Zakonodaja (ZVDAGA) proračunskim uporabnikom nalaga uporabo potrjenih notranjih pravil, katerega neločljivi del je tudi klasifikacijski načrt, če želijo brezpapirno poslovati. Klasifikacijski načrt organizacije pripravijo na podlagi obsega poslovanja, ki ga želijo brezpapirno podpreti. 

Druga možnost je, da se sprejme že pripravljen klasifikacijski načrt, ki ga je Arhiv RS odobril. V vsakem primeru pa so za celovito urejeno brezpapirno poslovanje potrebna še potrjena notranja pravila in certificirana rešitev hrambe, ki jo lahko zagotovite sami ali v obliki najema pri certificiranem ponudniku storitve. Za tolmačenje zakonodaje iz področja arhiviranja dokumentov je pristojen Arhiv Republike Slovenije, zato vam predlagamo, da se za podrobna pojasnila obrnete na njih.


V tem prispevku