Vračila v Trgovini na drobno

V modulu Trgovina na drobno se znotraj šifranta vrste prometa nahaja tip prometa Vračilo. Vrsta prometa vračilo je namenjena vračanju prejetega blaga nazaj k dobavitelju.

Na dokumentu vračila definiramo, za kateri artikel gre, kakšno količino vračamo, po kakšni ceni in kakšen je popust. Vračilo dobavitelju lahko naredimo po cenah in popustih, po katerih je bil narejen prejem. Ti podatki so lahko vidni tudi na izpisu, ki spremlja vrnjeno blago. Podatki kalkulacije prodajne in maloprodajne cene se napolnijo iz zadnje kalkulacije. Vnos ali sprememba teh podatkov na knjiženem predprejemu ni možna. Prav tako ni možen vnos odvisnih stroškov, kateri se vedno postavijo na nič.

Slika prikazuje okenski vnos vrstice na dokumentu vračila. Z rdečo barvo so označena polja, ki jih lahko vnašamo, z modro pa polja, ki jih ne moremo vnašati.

 


V tem prispevku