Obračun neobdavčenih dohodkov

V primeru, ko v ločenem obračunu izplačujete dohodke, ki niso obdavčeni (npr. jubilejne nagrade do uredbe, odpravnine do uredbe, potni stroški,…), morate biti pozorni na Vrsto dohodka, ki jo izberete v obračunu.V obračunu morate obvezno izbrati Vrsto obračuna – Druga izplačila ter Vrsto dohodka 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo.

Samo v tem primeru boste lahko uspešno oddali REK-1 obrazec.

Ves ostali postopek obračuna je enak, kot pri obračunu plače – vnos v Neposredni vnos, Obračunaj vse, prenos v Plačilni promet,….

V tem prispevku