Verzija 2023.09.002

KE Kadrovska evidenca

  • Urejen prikaz dogodkov (izobraževanje, izpiti, delo) v primeru neposrednega dostopa iz podatkov zaposlenih.

REG Registracija časa

  • Odpravljena težava samodejnega veriženja dogodkov za prehod nočne izmene.

PRAC Prejeti računi

  • Prenovljeni prejeti računi: Preglednica prejetih računov - gumb Vnesi zapis iz: Na novi račun se prenese tudi podatek ali je račun obračunan po plačani realizaciji, ki se nahaja na oknu Knjiženje in davki.

Web.API

  • AddIncomingInvoice - metoda omogoča dodati oznako, da se račun obračunava po plačani realizaciji.


V tem prispevku