Posodobitev podatkov o MIN in MAX PR na DM za javni sektor – KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, KP za zaposlene v zdravstveni negi ter KP za zdravnike in zobozdravnike v RS

Glede na objavo v Uradnem listu RS, št. 165/22 je Ministrstvo za javno upravo objavilo nov Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov.

V šifrantu delovnih mest smo pripravili pripomoček za posodobitev obstoječih delovnih mest z novimi izhodiščnimi plačnimi razredi (minimalni in maksimalni plačni razred delovnega mesta). S tem pripomočkom bo izvedeno ažuriranje podatkov o minimalnem in maksimalnem plačnem razredu na delovnih mestih plačne skupine E in F.

Za izvedbo posodobitve morate imeti nameščeno verzijo iCentra 2023.02.001 oziroma novejšo.

Posodobitev morate izvesti po tem, ko ste že uvozili nova delovna mesta iz kataloga (navodilo smo vam poslali ločeno). 

Posodobitev izvedete v šifrantu Delovnih mest. Izberete Šifranti…Ostali šifranti…Delovna mesta.

 

Kliknete na ikono za Uvoz podatkov ter izberete Posodobitev plačnih razredov.

Izberete .

Izpiše se obvestilo:

Kliknete Da. Program izvedbe posodobitev plačnih razredov in javi naslednjo informacijo.

Kliknete V redu. Posodobitev   je s tem zaključena.

Kaj se s tem spremeni na delovnih mestih?

Na vseh delovnih mestih skupine E in F, ki jih imate v šifrantu, se posodobita podatka o številki plačnega razreda MIN in MAX na zavihku Podatki za JS. Ostali podatki, vneseni na delovnem mestu (npr. na zavihku Pogoji in Opis) se ne spreminjajo.

Funkcija Vrni prvotno stanje

V pripomočku imate poleg funkcije Izvedi posodobitev tudi možnost izbire Vrni v prvotno stanje.

S to funkcijo lahko podatke o izhodiščnih plačnih razredih vrnete v stanje pred izvedbo posodobitve. Uporabo te funkcije priporočamo samo v izrednih primerih.

V tem prispevku