Zapiranje dobropisov v modulu Spremljanje plačil računov

Ko iz modula Obračun storitev v Spremljanje plačil računov prenesemo račune z negativnim zneskom za plačilo (dobropise oz. storno dokumente), jih moramo zapirati tako kot račune.

Primer dobropisa, ki smo ga prenesli v Spremljanje plačil računov:
Primer zapiranja računa, na katerega se dobropis nanaša, z dobropisom (v dveh delih)  1. del: zapiranje dobropisa: dobropis zapiramo na datum izdaje dobropisa in v celotnem znesku dobropisa (z negativnim predznakom!). Priporočeno je, da se v vnosno okno Opis plačila, poda tudi številko računa s katerim dobropis zapiramo.  2. del: zapiranje računa: račun zapiramo na datum izdaje dobropisa in v višini zneska dobropisa (s pozitivnim predznakom!). Priporočeno je, da se v vnosno okno Opis plačila, poda tudi številko dobropisa s katerim račun zapiramo.Po vsakem ročnem zapiranju računov je priporočljivo preveriti tudi izpis Dnevnika plačil na dan zapiranja. Če so računi med samo pravilno pozaprti s pravilnimi predznaki in zneski, nam Dnevnik plačil na koncu izpisa izkazuje skupno rekapitulacijo 0,00.


Po zapiranju je situacija odprtih postavk taka: dobropis je v celoti zaprt in za znesek dobropisa je zaprt račun, za katerega smo delno pripravili dobropis. Odprt ostaja še znesek računa, ki ga z dobropisom nismo zaprli.

V tem prispevku