Verzija 2021.15.003

Fakturiranje

Odpravljena težava pri knjiženju računa, ki ima kot Vrsto računa navedeno Dobropis in vneseno vrstico z negativno vrednostjo ter nima veze na predhodni račun.

Dvostavno knjigovodstvo

Izpisi in pregledi - Bilance - Bruto bilanca: Urejen prikaz kumulativnih stolpcev v primeru ležeče bruto bilance s prometom.

Večnivojski razpis proizvodnje

Plan proizvodnje - razpis proizvodnje, odpravljene težave pri vpisu podrejenih serij v šifrant serij; spremenjen način polnjenja podatkov na podrejene serije.

Knjiga prejetih računov

Račun - Zavihek prejemi - odpravljena je napaka, ko je bilo onemogočeno brisanje odvisnih stroškov

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

*navedene novosti veljajo le za prenovljen modul Knjiga prejetih računov, ki ga pri uporabnikih postopoma implementiramo 

  • Odpravljena je napaka, ki se je pojavila pri strankah, ki uporabljajo evidenčno knjiženje in povezujejo račune na materialno poslovanje - povezava na prejem se ni vzpostavila.
  • Dopolnjena je kontrola, ki je v primeru, da je dobavitelj pavšalist in se uporablja odbitni delež preprečevala povezavo z materialnim poslovanjem.
V tem prispevku