Izvoz bilance v Excel - pisna navodila

Bilanco v Excel lahko izvozimo preko obdelave Pregled bilance. Obdelava se nahaja na Dvostavno knjigovodstvo / Dnevne obdelave / Pregled bilance.

Odpre se nam okno, kjer določimo kriterije za izpis: obdobje, datum dokumenta, datum opr. storitve, vmesne seštevke, tip konta, vrsto prikaza, konto, jezikovno področje, stranko.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, zaslon, številka

Opis je samodejno ustvarjenNa koncu Potrdimo in odpre se nam Bilanca.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, številka, vrstica

Opis je samodejno ustvarjen

Kliknemo desni klik v katero koli polje in izberemo Izvoz v Excel. Določimo mesto, kjer nam bo shranilo Excelovo datoteko.  Odpre se nam bilanca v Excelu katero poljubno oblikujemo.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, številka, vrstica

Opis je samodejno ustvarjen

V tem prispevku