JS - Prevoz na delo – pavšal – šifra I022

Od obračuna plače za januar 2022 dalje je v Enotni metodologiji za obračun plač za javni sektor dodana nova šifra za prevoz na delo in sicer I022 – Prevoz na delo – pavšal (neobdavčen).


Uporablja se za povračilo stroškov prevoza na delov in z dela v obliki kilometrine, kjer se uporabi izračun, ki pravi, da kilometrina ne sme biti nižja od 30 eur.


V sistem obračuna si šifro dodate na naslednji način:


V skupini šifer, ki se začnejo z I dobite prvo prosto šifro od 60 naprej. Postavite se na šifro I03, iz katere boste kopirali šifro v novo. Kliknite na ikono za Vnesi nov zapis iz  .


Šifro vpišite (vašo prvo prosto šifro v skupini I), vpišite ustrezen Naziv.  Na prvem zavihku Splošno izpolnite podatke kot na spodnji sliki:
Postavite se še na zavihek Izračun. Izpolnite podatke kot na spodnji sliki.Potrdite. Če imate urejeno tudi kontiranje, kopirajte tudi to.


Šifro lahko uporabite samo za ročni vnos zneska. Vsi, ki imate avtomatizem izračuna prevoza na delo, morate zaposlenim, ki jim avtomatski izračun izračuna ta pavšal, če želite uporabiti to novo šifro, vrsto obračuna, ki se računa avtomatsko, v neposrednem vnosu brisati ter znesek vnesti na to novo šifro. Drugačen postopek žal ni možen.


Če pa prevoz vnašate ročno, za te zaposlene uporabite to novo šifro.

V tem prispevku