RS 2022.09.003

Fakturiranje

  • Odpravljena težava pri razvrščanju in filtriranju podatkov v preglednici računov/predračunov po številki, znesku za plačilo, in ostalih številčnih podatkih.
V tem prispevku