2022.18.006

Obračun plač zaposlenim

 • Obrazci REK-O
  • Odpravljena težava pri pripravi obrazca v primeru, ko se pri obračunu za statistične namene delijo podatki po podenotah in ima uporabnik več nazivov ter podenote na več nazivih.
 • Redna delovna uspešnost v javnem sektorju
  • Odpravljena težava pri osveževanju polja Osn.pl.decem.pret.l., posledično pri izračunu Izplačanega zneska.

Drugi osebni prejemki

 • Obrazci REK-O
  • Odpravljena težava pri pripravi REK-O obrazca v primeru obračuna poslovodenja z boniteto.

Dobavitelji in kupci

 • Optimizirano delovanje funkcionalnosti F5 (Košarica).
 • Optimizirano delovanje preglednice naročil kupcev v povezavi na predračune.
V tem prispevku