Dodajanje nove odpadne embalaže

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Odpadna embalaža, kamor vpišemo podatke o odpadni embalaži.

Šifra – vpišemo šifro za vneseni podatek o odpadni embalaži.

Naziv – vpišemo naziv odpadne embalaže.

Vrsta odpadka – vpišemo oziroma izberemo iz šifranta vrsto odpadka.

Vrsta ravnanja – vpišemo oziroma izberemo vrsto ravnanja z odpadno embalažo.

Vrsta nabave – vpišemo oziroma izberemo vrsto nabave odpadne embalaže.

V tem prispevku