Zahtevnosti operacij

Šifrant zahtevnosti operacij je preglednica, ki prikazuje vse zahtevnosti operacij, ki obstajajo v določenem podjetju. Podatek o zahtevnosti operacije se uporablja pri tehnoloških operacijah za izračun stroška dela delavca (v kolikor je v nastavitvah programa izbrana opcija izračuna kalkulacije po zahtevnosti operacij).

Vnos nove zahtevnosti

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Zahtevnosti operacij.  

  • Šifra– vnos šifre zahtevnosti.
  • Naziv – naziv zahtevnosti. 
  • Neaktiven – v kolikor je zahtevnost neaktivna, se to označi z ü. Neaktivnih zahtevnosti ne moremo uporabljati na operacijah.
  • Opomba – vnos poljubne opombe.
  • Preglednica vrednosti zahtevnosti – v vnosno preglednico vnašamo od katerega dne naprej (datum) velja bruto oziroma neto vrednost zahtevnosti. Kalkulacija upošteva bruto vrednost zahtevnosti; podatki za plače pa se pripravljajo po neto vrednosti.

Urejanje zahtevnosti

Podatke o zahtevnostih spreminjamo tako, da najprej v preglednici Zahtevnosti operacij izberemo zapis, izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani zahtevnosti operacije.

Brisanje zahtevnosti

Zahtevnost operacij brišemo tako, da najprej v preglednici Zahtevnosti operacij označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Tiskanje

Podatke o zahtevnosti operacij lahko natisnemo na tiskalniku s klikom na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

  • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre zahtevnosti za katere bi se izpisali podatki.
  • Datum – če je datum izpolnjen, se pri posamezni zahtevnosti natisnejo samo vrednosti zahtevnosti veljavne na izbrani datum, drugače se izpišejo vse vrednosti.
  • Tiskanje opomb – označimo ali natisnemo tudi opombe zahtevnosti.
  • Razvrščanje - izbira je možna med: Po šifri in Po nazivu. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

Po vnosu želenih podatkov se izpiše naslednja lista:

V tem prispevku