Priprava podatkov za VIROPR.DAT pri poročanju izplačil šolskega sklada

Po tolmačenju FURS-a so šole enkrat letno dolžne poročati o izplačilih iz šolskega sklada. Da ni potrebno ročno spremljanje bomo v OST pripravili pripomoček, ki prenese doplačila iz šolskega sklada v modul Dohodnina (DOH), kjer pripravimo datoteko VIROPR.DAT. Pripomoček bo na voljo od verzije 2022.18.000 naprej.

Da je pripomoček »Priprava podatkov za VIROPR.DAT« aktiven moramo v nastavitvah programa vpisati povezavo na modul Dohodnina.

 

Priprava podatkov za VIROPR.DAT se nahaja v zavihku »Pripomočki«.

Za pripravo podatkov, ki se nam bodo prenesli v dohodnino izberemo obračune, ki jih želimo vključiti. Vključiti moramo decembrski obračun iz leta 2021, ker je bil plačan v letu 2022. Ne izberemo pa decembrskega obračuna za leto 2022, ker bo plačilo šele v naslednjem letu.

V trenutni verziji je  težava pri pripravi podatkov za leto 2021 in 2022 skupaj. V primeru, da bomo že sedaj pošiljali podatke v modul Dohodnina, moramo izvoziti podatke ločeno najprej za izbor obračunov za leto 2021 in nato še za leto 2022. Ne smemo izbrati Izbor obračunov leto 2021 do  2022, ker bi v tem primeru ne preneslo pravih zneskov v dohodnino. V primeru, da v decemberskem obračunu ni bilo doplačil šolskega sklada, naredimo samo en izvoz za leto 2022.

Šifro doplačnika: izberemo iz šifranta strank našo ustanovo oz. šolski sklad.

Šifra prejemnika: izberemo 8071

Leto dohodnine: izberemo leto za katero poročamo (v našem primeru 2022).

Datum: izberemo 31.12.2022

Pri davčni številki imamo možnost izbire ali želimo prenesti v DOH davčno številko plačnika ali otroka.

Najverjetneje bo potrebno poročati na davčno številko otroka, to pomeni, da bomo morali pridobiti davčne številke za vse otroke, ki so imeli doplačilo iz šolskega sklada.

Na gumb Izvajaj se nam prikažejo podatki za prenos v Dohodnino.

V primeru, da manjka ena ali več davčnih številk, se izvoz v Dohodnino ne izvede za noben zapis. Vse manjkajoče davčne številke je potrebno vnesti v šifrantu otrok.

Ko je vse pravilno urejeno se izvede izvoz v dohodnino.

V Dohodnini se nam uvozijo zavezanci.

Na zavihku oprostitve pa vidimo znesek.

Ko preverimo, da je vse prav vneseno lahko naredimo izvoz v datoteko, za uvoz na E-davke. Izvoz naredimo

na gumbu za izvoz podatkov, izberemo mapo, kam se nam shrani datoteka ter potrdimo.

Ko je izvoz uspešno zaključen dobimo spodnje obvestilo.

Po potrditvi dobimo še izpis, kaj se je izvozilo. Na prvi strani je zapisano število izvoženih zapisov.

Na drugi pa podatki, ki so se izvozili.

Po končanem prenosu datoteko iz izbrane mape uvozimo v E-davke.

V primeru napake, je iz modula Dohodnina, možno brisanje celotnega prenosa iz OST.

V primeru, da nimamo davčne številke otroka lahko zaprosimo za davčno številko na eDavki.

Za prilogo k vlogi za posredovanje podatkov o davčni številki fizične osebe lahko izvozimo tabelo "Priprava podatkov za VIROPR.DAT" v Excel ter v Excelu uredimo tako, da pustimo samo Priimek in Ime ter EMŠO otrok, ki nimajo davčne številke. Ostale podatke iz Excela izbrišemo ter natisnemo in priložimo k vlogi. Stolpec EMŠO otroka bo v tabeli viden z verzijo 2023.01.003 ter novejše.

Da ne bomo imeli naslednje leto težav pri iskanju davčnih številk, predlagamo, da se pridobi davčno številko otroka od staršev, preden se odobri izplačilo iz šolskega sklada.

Prejemnikom dohodkov je potrebno poslati celoletne podatke o dohodkih, oproščenih dohodnine.

Izpis dobimo v modulu Dohodnina.

V tem prispevku