Obvestilo za zavezance, ki davčno potrjujejo račune v Obračunu storitev (OST)

Obveščamo vas, da je FURS na svoji spletni strani, 08.01.2019 objavil spremenjeno razlago 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17). 

Spremenjena razlaga se nanaša na obveznosti potrjevanja izdanih računov za primere, ko v istem sklopu številčenja davčni zavezanci izdajajo gotovinske in negotovinske račune. 

Vprašanje in odgovor navajamo spodaj: 
»Vprašanje 315: Uporabljam isto zaporedje številčenja računov za gotovinske račune, za katere obstaja obveznost izdaje po DDV zakonodaji, in račune za katere ne obstaja obveznost izdaje po DDV zakonodaji (izdajam namreč tudi račune za dobave, za katere v skladu z DDV zakonodajo ni treba izdajati računov). Ali je potrebno v tem primeru v potrjevanje pošiljati tudi račune, ki jih v skladu z DDV zakonodajo ni treba izdajati? (8. 1. 2019)

V skladu s petim odstavkom 5. člena ZDavPR si morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca, pri čemer je račun v skladu s 3. točko prvega odstavka 2. člena ZDavPR račun, ki je delno ali v celoti plačan z gotovino. Navedena določba je predpisana z namenom odkrivanja nepravilnosti in neskladij v dinamiki izdajanja računov in ugotavljanja morebitnih vrzeli v številkah izdanih računov v bazi potrjenih računov na Finančni upravi. Za ustrezno zagotavljanje namena te zakonske določbe je torej bistveno, da si v neprekinjenem zaporedju sledijo številke potrjenih računov. V primeru, da želi zavezanec v istem zaporedju kot gotovinske račune, za katere v skladu z DDV zakonodajo obstaja obveznost izdaje, številčiti tudi račune, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje, je treba, glede na namen določbe petega odstavka 5. člena ZDavPR, v potrjevanje pošiljati tudi račune za katere ne obstaja obveznost izdaje.

Če zavezanec računov, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje, ne želi potrjevati, jih mora izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja v katerem se številčijo gotovinski računi za katere velja obveznost izdaje.
S tem pojasnilom se smiselno spreminja tudi pojasnilo št. 165, v zvezi s potrjevanjem gotovinskih in negotovinskih računov, ki se številčijo v istem zaporedju.«

V kolikor nameravate izdajati račune, ki jih je možno plačevati z gotovino na vaši blagajni oz. na mestni blagajni, ki ni pridobila dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev, kot plačilna institucija v skladu z 21. čl. ZPlaSS, je zaradi enotnega številčenja računov potrebno po tej razlagi FURS-a vse račune davčno potrjevati. Davčno se potrjuje vse račune izdane po 01.01.2019, ne glede na to, kdaj je bila storitev opravljena.

Za uporabnike, ki izdanih računov davčno ne potrjujete, ni sprememb. Ravno tako ni sprememb za uporabnike, ki ste že do sedaj popolnoma vse račune, v vseh obračunih, davčno potrdili.

Kako vse račune davčno potrdimo v Obračunu storitev (OST)

V preglednici Obračuni se postavite na obračunkliknete desni klik miške in izberete ukaz »Davčno potrjevanje računov«. S tem se sproži postopek pošiljanja računov v davčno potrjevanje. V primeru, da se je postopek potrjevanja pravilno izvedel bo iCenter za tak račun dobil povratno informacijo v obliki oznake EOR. Informacijo kateri računi so pridobili oznako EOR dobite preko gumba »Izstavitev« in »pregled že izstavljenih računov«.V tej preglednici mora biti zadnja kolona EOR izpolnjena pri vseh računih.V primeru, da ni EOR kode pri vseh računih, je potrebno ponovno poslati v davčno potrjevanje račune z desnim klikom na obračunu à Davčno potrjevanje računov.

Če obstaja možnost, da bo vsaj en račun plačan z gotovino, je potrebno v davčno potrjevanje računov, od januarja 2019 naprej, poslati vse obračune, ne glede na to, da računi iz določenega obračuna ne bodo plačani z gotovino. S tem preprečimo vrzeli v številkah izdanih računov v bazi potrjenih računov na Finančni upravi.

V tem prispevku