Možnosti izdaje e-računa v modulu Fakturiranje

V modulu Fakturiranje lahko izdate e-račun različnim uporabnikom pod pogojem, če sprejemajo izdane račune v eSlogu 2.0.

Svojim poslovnim partnerjem lahko pošiljamo e-račune na več načinov. Če so partnerji javni proračunski uporabniki, je pošiljanje e-računov obvezno, e-račune lahko prav tako pošiljamo tudi ostalim partnerjem in sicer preko različnih ponudnikov ePoslovanja, kot sta Edonet podjetja Seyfor d.o.o. ter BizBox podjetja ZZI d.o.o. V primeru, da imate ponudnika za ePoslovanje platformo BizBox, lahko e-račune pošiljate tudi v druge države, kot so Avstrija, Italija, Hrvaška, Nemčija.

Nastavitev možnosti pošiljanja e-računa je več, in sicer se nastavitev opravi v šifrantu strank v Modulu Fakturiranje, na zavihku Izstavitev dokumentov.

E-račun lahko kreiramo in pošljemo na več načinov:

  • e-račun po e-pošti - (kreira se nam e-račun in nam ga ob izstavitvi pošlje stranki na njen elektronski naslov)
  • e-račun v spletno banko - (kreiran e-račun shranimo v mapo in ga kasneje uvozimo v spletno banko)
  • po eletronski poti (ePoštar) - (kreiran e-račun se pošlje našemu partnerju preko ponudnikov, kot so BizBox, UJPNet)
  • e-račun HR po e-pošti (kreiran e-račun se pošlje hrvaškemu partnerju na njegov elektronski naslov)
  • e-račun HR v datoteko (kreiran e-račun se shrani v datoteko in se ga lahko pošlje hrvaškemu partnerju)

Za pravilno izdajo e-računa morate obvezno pravilno izpolniti določena polja, ko kreirate izdani račun v Fakturiranju.

Poleg osnovnih podatkov računa na zavihku Splošno morate pravilno izpolniti polje vrsta računa (račun, dobropis, zahtevek za plačilo, bremepis, itn ...) ter obvezno polje Dokument. Polje Dokument se izpolni na podlagi katerega dokumenta (naročilo, pogodba, prevzemnica, dobavnica, itn...) izdajamo račun in datum dokumenta. Da bo na računu pravilno obračunan davek, je potrebno pravilno določiti polje Oznaka DDV. Ko to izpolnimo, dokončamo izdani račun in ga izdamo glede na predhodno nastavitev na stranki, za katero smo izdajali račun.


V tem prispevku