Knjiženje v naslednje leto

Prehod v novo leto je na modulu obvezen. Izvesti ga je potrebno najkasneje do 31.1. novega leta. Priporoča se prehod čim-prej v januarju, ko ste prejeli vse potrebne dokumente za knjiženje v tekoče, minulo leto. V programu lahko nemoteno poslujete v kolikor sledite naslednjim navodilom, ki vam omogočajo odprtje knjižnega obdobja v t.i. 13. obdobje.

Nastavitve modula materialno skladiščno poslovanje

V kolikor želimo nadaljevati z delom po 1.1. brez da bi izvedli obdelavo prehoda v novo leto predlagamo, da preverite nastavitve modula Materialno skladiščno poslovanje.Kjer preverite datumske nastavitve Knjižnega obdobja.

Knjižno obdobje je lahko glede na tekoče poslovno leto   13 mesecev in najdlje do 31. januarja naslednje leto. Po tem datumu je nujna obdelava prehoda v novo leto.

Neustrezne nastavitve

V kolikor nimamo pravih nastavitev obdobja nas modul pri knjiženju opozori.

Ustrezne nastavitve

V programu izberemo ustrezno leto

 

in program nas ob pričetku opozori o vnosu v naslednje leto

 

Dobavitelji in kupci

Ravno tako ima modul Dobavitelji in kupci omogočene nastavitve obdobjaV kolikor nastavitve ne odgovarjajo vnosu nas modul opozoriKo bi dokumente želeli knjižiti v Materialno se odpre opozoriloin dokument ostane črne barve !

Fakturiranje

Tudi modul Fakturiranje omogoča zapiranje obdobja dovoljenega knjiženja v Nastavitvah modula.

Drugi moduli

Nastavitev dovoljenega knjižnega obdobja se preverja tudi s strani vseh ostalih modulov SAOP iCentra, ki so navezani na Materialno skladiščno poslovanje. Za modul Trgovina na drobno veljajo še druga samostojna navodila. 

V tem prispevku