Opomini in izvršbe

Articles

Enostavno opominjanje
S to obdelavo lahko vodimo urejeno opominjanje z ustreznimi evidencami. Urejeno opominjanje pomeni, da se za vsako terjatev ve ali je bila opominjana in kolikokrat je bila opominjana, pa tudi kdaj so bili izstavljeni opomini in za katere terjatve.
Stopenjsko opominjanje
S to obdelavo lahko vodimo urejeno opominjanje z ustreznimi evidencami. Urejeno opominjanje pomeni, da se za vsako terjatev ve ali je bila opominjana in kolikokrat je bila opominjana, pa tudi kdaj so bili izstavljeni opomini in za katere terjatve.
Priprava opominov iz modula Spremljanje plačil računov
Priprava opominov iz modula Spremljanje plačil računov
Oblikovanje opomina
V nastavitvah opominjanja lahko oblikujemo izpis opomina. Na zavihku 1. opomin kliknemo na gumb in se nam odpre preglednica z vzorčnimi izpisi.
Tiskanje opominov
Pod preglednico opominov se nahaja gumb . S pomočjo tega gumba si lahko natisnemo izbrani izstavljeni opomin. V preglednici se postavimo na opomin ki ga želimo natisniti in pritisnemo na gumb izpis. Program nam bo prikazal želeni opomin na predogledu tiskanja, nato se sami odločimo ali želimo bomo ta izpis natisniti ali ne.
Knjiženje stroškov opominov
V preglednici opominov s klikom na ikono za Izvoz in izbiro Knjiženje stroškov opomina pridemo do spodnjega okna.
Preknjiževanje terjatev v izvršbi
Preknjiževanje je možno le pri Stopenjskem opominjanju, za stopnjo, ki je označena z Opomin pred tožbo
Opomini kot dogodek na stranki
Vsak posamezni izstavljen opomin se shrani med dogodke na stranki. V nastavitvah programa DK / Opominjanje / Načini opominjanja – 1. opomin je potrebno nastaviti šifro dogodka za opomin, npr. kot prikazuje slika spodaj
Odklepanje opominov
S pomočjo gumba odklepanje lahko odklenemo že izstavljene opomine. Ko odklenemo izstavljen opomin se nam dogodek na stranki pobriše.
Združen opomin
Pri Stopenjskem opominjanju na postavko je omogočena priprava Združenega opomina, kjer se vse stopnje opomina izpišejo na enem obrazcu (listu).
Temelj zahtevka pri izvršbi
Izvršbo pripravimo po standardnem postopku priprave izvršb (glej navodila za pripravo izvršbe). Nato na gumb Podrobno odpremo tabelo s postavkami izvršbe. V tabeli imamo nov stolpec Temelj izvršbe, kjer vpišemo listino, ki je temelj zahtevka:
Pošiljanje opominov
Podpiramo različne načine izstavitve opominov: klasičen način izstavitve opominov s tiskanjem na papir, pošiljanje PDF opominov na e-pošto, pošiljanje e-opominov v spletno banko, pošiljanje e-opominov po elektronskih poteh.
Stopenjsko opominjanje - cel članek
Obdelava opominjanje omogoča voditi urejeno opominjanje z ustreznimi evidencami. Urejeno opominjanje pomeni, da se za vsako terjatev ve ali je bila opominjana in kolikokrat je   bila opominjana, pa tudi kdaj so bili izstavljeni opomini in za ka...