Prikaz (razpoložljive) zaloge po odpremah

Prikaz zalog po odpremah je privzeto izključen, vključuje pa se v varnostnem sistemu na nivoju operaterja ali skupine operaterjev.
Pooblastilo, katero je potrebno nastaviti, se imenuje . To pooblastilo se dodeli uporabniku, kateri želi uporabiti funkcionalnost z omejitvijo.S pritiskom na F8 pregled zaloge prikličemo pregled zalog po skladiščih. Tu se lahko nastavi tudi polje 'Zaloga po odpremah', katero kaže poleg knjižne zaloge artikla tudi 'razpoložljivo zalogo'. Pregled 'razpoložljive zaloge' je na preglednici F8 dostopen vsakemu, ne glede na nastavitve varnostnega sistema.Na vrstici naročila ali odpreme vidi informacijo o razpoložljivosti zaloge trenutnega artikla le, če ima operater urejeno pooblastilo.Poleg 'Zaloge po odpremah' je desno zapisana še količina 'V prihodu', katera prikazuje količine artikla naročenega dobavitelju, ki še niso bile prevzete.

V tem prispevku