Izplačilo splošne stavke javnim uslužbencem na področju vzgoje in izobraževanja za mesec marec 2022- NOVO NAVODILO!

Ker smo pri načinu poračuna stavke, ki smo vam ga predlagali v prejšnjih navodilih, ugotovili nepravilnosti pri izračunu prispevkov do najnižje osnove in posledično napačnemu poročanju na REK, smo za vas pripravila nova navodila, s katerimi se lahko tej nepravilnosti izognete.

Nova navodila veljajo samo v primeru, ko ste v obračunu plače za mesec marec, obračunali stavko z evidenčnimi urami (N04) in je potrebno stavko sedaj izplačati.

Novo navodila zajemajo naslednje spremembe:

  • Na vrsti obračuna za poračun stavke uredimo Normirane ure na Samodejno normiranje.
  • V kolikor ste novo vrsto obračuna za poračun stavke že uporabili v julijskem obračunu, jo je potrebno iz obračuna brisati, saj bomo za poračun stavke pripravili ločeno izplačilo v mesecu marcu.
  • Odpiranje dodatnega obračuna plače v mesecu marcu, s poračunom dohodnine na obračun plače marec in vnos podatkov v obračun.

Dodajanje nove vrste obračuna za poračun (izplačilo) stavke

V sistemu obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) najprej preverite, kakšno imate prvo prosto šifro v skupini B, od B60 naprej. Nato se postavite na vrsto obračuna B09 ter kliknite na ikono za Vnesi zapis iz…  .

Vnesite prvo prosto šifro v skupini B od B60 naprej ter ustrezen Naziv vrste obračuna.

Na zavihku Splošno izpolnite polja tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

Postavite se na zavihek Izračun ter si uredite nastavitve, kot je prikazano na spodnji sliki.

V kolikor ste si po prvih navodilih, uredili Normiranje ur na Vnos normiranih ur, nastavitev sedaj uredite na Samodejno normiranje. 

Svetujemo, da si tudi podatke na zavihku Kontiranje kopirate iz vrste B09 (potrdite kopiranje podatkov kontiranja), katero si lahko kasneje ustrezno spremenite (naj bo tako nastavljeno kot je npr. dopust).

Nastavitve Potrdite.

Stranke, ki uporabljate evidentiranje po SM, potrebujete še dodatno nastavitev, saj vam v nasprotnem primeru vrste obračuna za izplačilo stavke ne bo ustrezno razporedilo po SM, ker v obračunu ni ključa Redno delo.

  1. V neposrednem obračunu lahko ročno razdelite vrsto obračuna na več obračunskih vrstic in vsaki ustrezno določite SM
  2. V Nastavitve programa, izberete gumb  . Na zavihku Prenosi izberete Delitev po ključih.

S klikom na , vnesete kot ključ vrsto obračuna, ki ste jo odprli za izplačilo stavke (v našem primeru B63) in nastavitev potrdite.

Izračun zneska stavke za poračun

Izračun zneska stavke ostaja nespremenjen s prvimi navodili.

Za vsakega zaposlenega potrebujemo podatek Z120 iz obračuna plače za mesec marec, na podlagi katerega bomo izračunali višino nadomestila za stavko.

V našem primeru znaša Z120 2.323,59€, normirane ure za mesec marec (v našem primeru gre za 100% zaposlitev) znašajo 174 ur, normirane ure stavke (v našem primeru 8 ur stavke), znaša 7,57 normiranih ur. Izračun se izvede na naslednji način:  2.323,59€ / 174 * 7,57= 101,09€.

Znesek 101,09€ v našem primeru predstavlja višino plače, kot bi jo zaposleni prejel, če bi delal in to je bruto znesek, ki ga bomo vnesli na obračunsko vrstico za izplačilo stavke.

Brisanje vrste obračuna iz obračuna plače za julij

V kolikor ste vrsto obračuna za poračun stavke že vnesli v julijski obračun plače, ga je potrebno iz tega obračuna izbrisati, saj se bo stavka izplačala v ločenem obračunu.

Za brisanje vrste obračuna, v neposrednem obračunu izberite gumb in Briši vrsto obračuna. 

V polje Šifra vrste obračuna izberete vrsto obračuna, ki ste jo uporabili za poračun stavke in izberete Briši.

Iz obračuna plače bodo tako izbrisane vse obračunske vrstice za poračun stavke. Na obračunu plače izberete . V obračunu plače za mesec julij stavka ne bo izplačana, saj jo moramo zaradi pravilnega izračuna, izplačati v ločenem obračunu.

Izplačilo stavke - ločen obračun plače za mesec marec

Za izplačilo stavke, moramo pripraviti ločen obračun, ki ga odpremo v mesecu marcu. Ker program omogoča le en odprt obračun plače, morate najprej zaključiti obračun plače za julij. Po zaključku tega pa lahko odprete ločen obračun plače v mesecu marcu.

 Vpišite ustrezne datume izplačila ter obvezno izpolnite polja Mesečna delovna obveznost in Povprečna mesečna delovna obveznosti (enako kot pri plači za marec).

Na zavihku Nastavitve izklopite kljukice. V primeru, da želite tudi v tem obračunu odtegniti članarine, polje obkljukajte.

Na zavihku Poračuni morate zaradi pravilnega izračuna dohodnine imeti kljukico v polju Poračun dohodnine. V polji Od zaporedne številke ter Do zaporedne številke v obe polji vpišite zaporedno številko obračuna za marec, v katerem ste obračunali plačo (podatek na sliki je testni).

Na zavihku Osnove, podatke ustrezno uredite kot pri plači marec.

Nastavitve potrdite.

Podatke za poračun stavke lahko sedaj vnesemo v obračun plače. V kolikor uporabljate evidentiranje po SM in ste si v ta namen dodali nov ključ, je potrebno podatke obvezno vnesti v posredni vnos. 

Pri vnosu izberemo vrsto obračuna, ki smo jo na novo vnesli za izplačilo stavke (v našem primeru B63). Vnesti je potrebno dejanske ure in izračunani znesek. Normirane ure se bodo same preračunale glede na mesec marec, vnosa obdobja ni potrebno vnašati, saj se bodo podatki poročali za mesec marec. 

Obračun izvedete kot vsak običajni obračun plače – Oddaja REK obrazca, ISPAP, prenos v plačilni promet,…
V tem prispevku