Trajni nalog v Fakturiranju

Kadar imate kupce fizične osebe, katerim pogosto izstavljate račune, je smiselno urediti plačevanje preko trajnega naloga. Tako kupcu ne bo treba skrbeti glede plačila, ker se bo le to za njega izvedlo avtomatsko.

V programu Fakturiranje lahko izstavljene račune kupci plačajo tudi preko trajnega naloga. Za pripravo ustrezne datoteke, katero pošljete na banko, da se plačilo izvede, pa poleg modula Fakturiranje potrebujete še modul Dvostavno knjigovodstvo (lahko pri vas ali pri zunanjem ponudniku računovodskih storitev).

Preden začnemo izvajati plačevanje preko trajnih nalogov, mora:

 • stranka podpisati ustrezno soglasje in 
 • v šifrantu strank je potrebno uredit ustrezne nastavitve.

Ko je račun izstavljen in poknjižen v Dvostavnem knjigovodstvu, pa je potrebno:

 • za banko pripravit ustrezno datoteko .

Priprava SDD soglasja

Stranka oziroma kupec, kateri želi račune plačevati preko trajnega naloga, mora podpisati ustrezno soglasje. To soglasje lahko pripravite v iCentru, kjer v šifrantu strank na stranki odprete zavihek 'Dogodki' in izberete 'Vnesi zapis'.


Odpre se nam okno za pripravo dogodka. Tam izberemo gumb 'Pripravi dokument'.


Izbrati moramo dokument 'Soglasje SDD' in kliknemo na Predogled (ali ALT+P). Opozorilo: za predogled tega dokumenta nujno potrebujemo Microsoft Word, ker je dokument v doc formatu!


V Microsoft Wordu se nam odpre dokument, kateri ima že vse potrebne podatke za tiskanje soglasja. Potrebno je izpolniti 'Referenčno oznaka soglasja', katero si, kot prejemnik plačila, izberemo sami. Priporočljivo je izbrati šifro stranke v iCentru. In seveda na celotnem dokumentu je potrebno preveriti pravilnost podatkov. Po potrebi lahko še kaj dopišemo. Stranka kupec mora ta dokument podpisati, da se strinja s plačevanjem preko trajnega naloga. Tukaj je priporočeno stranko preveriti z njenim osebnim dokumentom, da nebi prišlo do zlorab. 

Nastavitev stranke za plačilo preko trajnega naloga

Stranki, katera je podpisala SDD soglasje, lahko nastavimo podatke za pripravo trajnega naloga. V šifrantu strank je potrebno v zavihku 'Bančni računi' vnesti zapis s klikom na 'Vnesi zapis'.


Odpre se nam okno, kjer je potrebno izpolniti podatke:
Zavihek TRR:

 • Številka TRR: vpišemo strankino TRR številko
 • Opis TRR: vpišemo DK-TRAJNIK
 • SWIFT / BIC: se predlaga sam Zavihek Trajnik:

 • SDD Soglasje: vpišemo številko, ki smo jo izbrali na podpisanem dokumentu SDD soglasje
 • Naziv TRR: izberemo DK-TRAJNIK
 • SDD datum soglasje: vpišemo datum soglasja, kateri je na podpisanem dokumentu SDD soglasje
 • SDD datum zapadlosti: izberemo dan v mesecu, ko se bo stranki vršilo plačilo – predlaga izbrani datum zapadlosti v fakturiranju) 
 • SDD Fakturiranje: kljukica pomeni, da se bo na računu izpisovalo, da bo račun plačan preko trajnega naloga

Priprava datoteke za banko

Datoteko za banko pripravimo v Dvostavnem knjigovodstvu na Dnevne obdelave -> Pregled knjiženja.Na pregledu knjiženja se omejimo tako, da dobimo vse račune za katere bi radi izstavili trajnike, kliknemo na gumb za izvoz podatkov  ter izberemo 'SDD SEPA direktne obremenitve'.Odpre se nam spodnje okno, kjer vnesemo podatke:

 • Šifra banke: pustimo prazno, da se nam pripravijo podatki za vse banke oz. izberemo iz šifranta strank banko, če želimo pripraviti SDD SEPA direktne obremenitve samo za eno banko. 
 • Številka paketa: predlaga se nam 01, če naredimo isti dan več ločenih izvozov na banko moramo povečati število paketa za vsak izvoz za eno številko več. 
 • Datum nakazila: datum zapadlosti bo vzelo iz datuma valute na računu 
 • Datum soglasja do za ponovno oddajo: Vpišemo datum, kdaj smo na zadnje pripravljali SDD. Vse stranke, ki imajo na bančnem računu vpisan novejši datum soglasja za SDD od izbranega datuma bodo dobile status trajnika FRST ostale RCUR 
 • Referenčna številka uporabnika in oznaka prejemnika iz pogodbe: vnesemo številko pogodbe z banko 
 • Mapa za datoteko SDD: izberemo pot do mape, kjer se bo tvorila datoteka 
 • Ostala polja pustimo prazna

Na pregled in sprememba statusa vidimo, za koga se nam bojo pripravili trajniki.V primeru, da je v razpredelnici rdeča vrstica, se za njo ne bo pripravil SDD - potrebno je pogledati kje je napaka (npr. manjka SWIFT na bančnem računu).

Status FRST in RCUR lahko tudi ročno popravimo v tabeli:V primeru, da za stranko prvič oddajamo SDD datoteko mora biti status FRST, sicer pa je status RCUR.
Ko zapremo razpredelnico kliknemo  in v izbrano mapo se nam pripravi datoteka, ki jo izvozimo na banko.


V tem prispevku