Izstop Združenega kraljestva iz EU

Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in je postalo »tretja država« . Sporazum o izstopu določa prehodno obdobje, ki se bo končalo 31. decembra 2020.

Pravila o DDV za dobave blaga

Po koncu prehodnega obdobja bodo za dobave in gibanje blaga med EU in Združenim kraljestvom veljala pravila o DDV za uvoz in izvoz. Izjema bo Severna Irska, ki se obravnava kot članica EU in se zanjo poroča Intrastat. V spodnji tabeli je povzeta obravnava DDV v zvezi z različnimi možnimi scenariji. Za didaktične namene se uporabljajo naslednje okrajšave:


EU: države članice EU;

VB: Velika Britanija, tj. Združeno kraljestvo brez Severne Irske; 

DČ: država članica;

SI: Severna Irska;

tretja država: vsaka država nečlanica EU, razen Združeno kraljestvo. 


Blago, ki se giblje iz/v

Obravnava DDV

VB v EU

uvoz v zadevno DČ

EU v VB

izvoz v zadevno DČ

VB v SI

uvoz v SI

SI v VB

izvoz v SI

SI v EU

transakcija znotraj EU

EU v SI

transakcija znotraj EU

Tretja država v SI

uvoz v SI

SI v tretjo državo

izvoz iz SI

Za več informacij si preberite:  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat-goods_sl.pdf

Pravila o DDV za opravljanje storitev

Zakonodaja EU o DDV določa različne ureditve na področju DDV za čezmejno opravljanje storitev med državami članicami in s tretjimi državami/ozemlji. Kraj opravljanja storitev je odvisen od različnih dejavnikov, kot so narava storitve, ali je prejemnik storitve davčni zavezanec ali ne, kraj, kjer je bila storitev dejansko opravljena, itd

Za več informacij si preberite:  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat-services_sl.pdf

Kaj je potrebno storiti v iCentru?

Na šifrantu države Velike Britanije je potrebno umakniti kljukici ☑ Poročanje Intrastat in ☑ Davčno ozemlje ES (Evropska skupnost). 

 

V primerih novih strank, ko bo iCenter prvič nameščen po letu 2021, bo šifrant držav posodobljen. Zgolj namestitev novejše verzije, pa obstoječih podatkov na šifrantu držav ne popravljajo. Kljukici lahko umaknemo več šele, ko zaključimo vse izdane in prejete fakture za dobave/storitve iz leta 2020. 


Z namestitvijo nove verzije se bo dodala šifra države XI za Severno Irsko, ki bo označena kot ozemlje ES in za poročanje Intrastata.

V tem prispevku