JN – vnos naročilnice Evidenčni postopek, povezava naročilnice z računom ter analiza

Naročilnice vnašamo v Knjigi prejetih računov na zavihku Javna naročila in drugo --> Javna naročila in drugo.Odpre se nam razpredelnica, kjer vidimo že vnesene naročilnice in pogodbe.Z gumbom vnesi zapis začnemo z vnosom nove naročilnice. Na zavihku Splošno vnesemo vsaj:

 • Predvidena realizacija: izberemo Naročilnica.
 • Zakonska osnova: ZJN-3. 
 • Področje uporabe: Splošno področje.
 • Postopek: Evidenčni postopek.
 • Predmet naročila: napišemo opisno kaj naročamo.  
 • Vrsta naročila: Izberemo med storitve, blago ali gradbena dela.
 • Vrednost (brez DDV): vpišemo ocenjeno vrednost.
 • Način izvedbe: Enkratno (v primeru, da pride en račun za eno naročilnico oz. sukcesivno, če pride več računov za eno naročilnico).
 • Predlagatelj: izberemo predlagatelja naročila (predlaga se nam vnašalec naročilnice).
 • Odgovorna oseba: se nam predlaga iz nastavitev programa.
 • Datum zahtevka naročila: vnesemo datum naročilnice.

Zavihek Proračunske postavke

Ta zavihek uporabljamo v primeru, da želimo spremljati porabo po proračunskih postavkah, oz. v primeru, če vnašamo vse na eno proračunsko postavko zato, da lahko primerjamo v analizi predvideno vrednost naročilnice ter vrednost računa. Če zavihka proračunske postavke ne želimo uporabljati v nastavitvah PRAC dodamo kljukico v kvadratek pred tekst Samo JN na zavihku Splošno.Z gumbom vnesi zapis izberemo proračunsko postavko in vpišemo predvideno obremenitev. Šole, ki želite spremljati v analizi predvideno vrednost naročilnice ter vrednost računa, imate navadno samo eno proračunsko postavko 1 – Vse.

Zavihek: Naročilnica 
Tu vpišemo kaj naročamo. 
Z gumbom vnesi zapis se nam odpre okno, kjer vnesemo predmet naročila.
Za šole predlagam, da si ne vnašate vseh artiklov v šifrant, ampak se v šifrant artiklov vnese samo artikel z imenom blago ter storitev.
Cena brez DDV: vnesemo predvideno vrednost
V dodatni pogoji pa vnesemo opis kaj naročamo. To bo vidno na izpisani naročilnici. V polje Izbran ponudnik vpišemo dobavitelja. 
Gumb Odobritev-zavrnitev se lahko doda na varnostni sistem, da ga ima samo odgovorna oseba, ki odobri ali zavrne izdajo naročilnice.
Na izpisu Naročilnica se natisne naročilnico.

Izpis naročilnice se lahko po želji oblikuje. Dodamo lahko tudi žig in podpis, ki se pokaže samo v primeru, če je naročilnica odobrena, prikaz kdo in kdaj je naročilnico odobril, itd,… (za oblikovanje oddajte zahtevek za pomoč)

Povezava prejetega računa z naročilnico

Če želite v analizi spremljati, kako so prejeti računi povezani z naročilnicami, je potrebno prejete račune povezati z naročilnico, v primeru, da želite spremljati še predvideno vrednost in realno vrednost računa pa še izpolniti zavihek EPP.Najprej kliknemo na gumb Javno naročilo - odpre se nam okno, kjer povežemo račun z naročilnico.
Če kliknemo v polju Pred. realizacija na  se nam v tabeli za izbor prikažejo vse naročilnice vseh dobaviteljev.
Za lažje povezovanje računa z naročilnicami priporočamo iskanje z . V tem primeru se nam prikažejo samo odobrene naročilnice stranke za katero vnašamo račun.

Ko imamo povezan račun z naročilnico ter izpolnjen zavihek knjiženje, lahko izpolnimo še zavihek EPP
V zavihku EPP vnesemo vrednost brez davka, kajti ta znesek se nam bo prenesel na analizo.

Pregled analize javnih naročil

Na zavihku Javna naročila in drugo -> Analize javnih naročil dobimo analizoOdpre se nam spodnje okno, kjer se npr. omejimo, da želimo pregledati samo naročila za evidenčni postopek.Na sliki vidimo, da je naročilnica št. 1 povezana z računoma številka 1 s predvideno vrednostjo brez davka 200 eur. Znesek računa ni viden, ker na računu ni izpolnjen zavihek EPP.
Naročilnica 2 je povezana z računom 3. Vidimo tudi predvideno vrednost ter vrednost računa 100€.
Naročilnica 4 s predvideno vrednostjo 200€ je povezana z računi 5 in 6, vsak račun pa ima vrednost 10€.Z gumbom  izvoz podatkov lahko izvozimo analizo v Excel.

V tem prispevku