Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za september 2022

Obračun plač – Izvoz podatkov plač v javnem sektorju 

 

Pri plači za mesec september 2022 (izplačilo v oktobru 2022) je potrebno posredovati tudi podatke o številu zaposlenih (Kadrovski načrt) po virih financiranja. V ta namen morate pri tej plači podatek Kadrovski načrt označiti s kljukico in datoteko po običajnem postopku uvoziti na AJPES.


Opozorilo!!!

V primeru, da ima kateri od vaših zaposlenih v šifrantu zaposlenih vpisan datum prekinitve v mesecu septembru 2022, v Kadrovski načrt na dan 1. 10. 2022 ne bo zajet.  


Analiza virov financiranja ISPAP

Za kontrolo podatkov vam je v pomoč tudi Analiza virov financiranja ISPAP.

V polje Na dan vpišete datum, na osnovi katerega pripravljate podatke za kadrovski načrt (npr. 1.1., 1.4., 1.7. ali 1.10.).


Analiza je pripravljena tako, da se v njej prikažejo vsi še vedno aktivni zaposleni na ta dan ter vsi novi zaposleni, ki imajo v Datumu začetka vpisan ta datum.

Če želite prikaz zaposlenih, ki so vključeni v   kadrovski načrt, v polju Kadrovski načrt izklopite kljukico pred poljem N (izklopite prikaz tistih, ki niso vključeni v kadrovski načrt). 


V tem prispevku