Javna dela - dodajanje vrst obračuna - čakanje na delo, višja sila

V primeru, da zaposlujete tudi javne delavce in so v izrednih razmerah doma na čakanju, morate v šifrant vrst obračuna tudi zanje dodati novo vrsto.

Na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna šifrant sortirajte naraščajo glede na šifro vrste obračuna.Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro v sistemu obračuna (šifre brez črk). Nato se postavite na vrsto obračuna, na kateri javnim delavcem obračunavate redno delo (v primeru, ko javnim delavcem obračunate tudi dodatek za delovno dobo, se postavite na vrsto obračuna za boleznine do 30 dni). Kliknete na ikono Vnesi zapis iz

V podatek Šifra vrste obračuna vpišete prvo prosto šifro – v našem primeru je to 106 (če se šifra obarva rdeče, v sistemu že obstaja med neaktivnimi, zato poiščite novo prosto šifro). Vpišete naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu.

Na prvem zavihku Splošno dopolnite podatke, kot je prikazano na spodnji sliki. Pazite pri grupi za M4 – po navodilu FURS-a mora biti to poročano v M01, kar pomeni, da tu izberete R-redno delo.

 

Postavite se še na zavihek Izračun.

Razdelek Enota ter Na enoto pustite, kot vam ponudi (podatki na sliki v teh dveh poljih so testni). V razdelku Odstotek pa izberite Izračun Konstanta ter v polju Konstanta vpišite ustrezen odstotek. V razdelku Znesek pri Izračunu izberite Formula ter v polju Šifra formule vpišite JZ09Potrdite vnos.

Po potrebi potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja, v nasprotnem primeru si na vneseni novi vrsti vnesete kontiranje na lasten način.

Tako vneseno vrsto obračuna lahko javnim delavcem vnesete v Posredni ali Neposredni vnos.

Vrsta obračuna za nadomestilo zaradi višje sile (varstvo otrok…) – G083

Na enak način si lahko dodate tudi vrsto obračuna za nadomestilo javnim delavcem v primeru, da ne delajo zaradi varstva otrok. Predlagamo, da se postavite na prej vneseno vrsto obračuna za čakanje na delo doma, kliknete na ikono za Vnesi zapis izVnesete prvo prosto šifro. Spremenite Naziv vrste obračuna. Na zavihku Splošno spremenite Šifro vrste izplačila v javnem sektorju ter Grupo M-4 – izberite B-boleznine.Na zavihku Izračun vrednost na razdelku Odstotek izberite Konstanta ter 50. V razdelku Znesek pri podatku Izračun izberite Formula, v polju Šifra formule pa izberite isto formulo, kot ste jo za to nadomestilo izbrali za ostale javne uslužbence. Formula mora imeti izraz:

if(R(0)*R(2)*R(3)/100>=R(30)*0,7/PMDO(0)*R(0);(R(0)*R(2)*R(3)/100);R(30)*0,7/PMDO(0)*R(0))

V našem primeru je to formula JZ63.Po potrebi potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja, v nasprotnem primeru si na vneseni novi vrsti vnesete kontiranje na lasten način.

Tako vneseno vrsto obračuna lahko javnim delavcem vnesete v Posredni ali Neposredni vnos.

V tem prispevku