Nastavitev storitve eVEM - ZZZS Kadrovski vmesnik e-VEM

Za nastavitev storitve eVEM - ZZZS Kadrovski vmesnik e-VEM je potrebno, da imate nameščeno aplikacijo Saop ePoštar. Če le tega nimate oddajte zahtevek za namestitev na našo tehnično podporo.


Postopek uvoza digitalnega potrdila v Saop


 1. Na glavnem računalniku/strežniku, kjer se nahaja Saop gremo na start in napišemo mmc.exe
 2. Gremo na File--> Add\Remove Snap-in
  Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated
 3. Izberemo Certificate-->Add-->Computer account-->nato damo naprej
 4. Pustimo izbiro Local Computer in damo Finish ter nato OK.
 5. Gremo pod Personal-->Certificates kjer se nam odpre seznam že uvoženih certifikatov
 6. Desni miškin klik na Certificates nam ponudi opcijo All Tasks-->Import ter nato naprej
 7. Gremo pod Browse in izberemo digitalno potrdilo katero želimo uvoziti in damo naprej
 8. Vpišemo geslo za uvoz certifikata katerega smo pridobili s strani Sigence ter izberemo kljukico, da je omogočen izvoz digitalnega potrdila če želite, da je to omogočeno ter nato damo naprej.
 9. Damo naprej ter finish
 10. Po uvozu certifikata gremo z miškinim desnim klikom na njega ter izberemo All Tasks-->Manage Private Keys
 11. Kliknemo Add
 12. Vpišemo Network service in damo Ok ter nato še enkrat Ok, da pridemo nazaj na seznam certifikatov.
 13. Z dvoklikom odpremo certifikat in gremo na Details in z drsnikom na dno kje imamo razpoznavni odtis (Thumbprint) katerega kopiramo v beležnico. Če ima razpoznavni odtis presledke je potrebno le te pobrisati tako, da so številke in znaki skupaj brez presledkov. Za predstavo more biti razpoznavni odtis tak brez presledkov če so jih pobrišemo: 0bf0c4886646422b6f78e2d780e517da936f3860
  Sedaj ko imamo uvožen certifikat in razpoznavni odtis v beležnici bomo ta razpoznavni odtis vpisali v spodnjem postopku vklopa storitve. 

 

Postopek vklopa storitve eVEM - ZZZS Kadrovski vmesnik e-VEM:

 1. Najprej zaženete program Saop, ter se prijavimo kot skrbnik
 2. Nato gremo pod Administrator --> Uporabnik in računalnik --> Nazivi in licence
 3. Z dvoklikom izberemo svoje podjetje, nato pa kliknemo na ePoštar
 4. Kliknemo na gumb vnesi zapis in z dvoklikom izberemo "WEB-S - WEB Stranke"
 5. Vpišemo "Razpoznavni odtis" spletnega digitalnega potrdila, katerega smo registrirali za storitev eVEM ter pod "ReferencnoStevilko" 4-mestni enolični identifikator katerega smo prejeli od ZZZS. Nato naredimo dvoklik na izbranih storitvah ponudnika. V oknu ki se nam odpre, obkljukamo "Aktivna storitev", pod "Čas hranjenja" vpišemo: 30d
 6. ter nastavimo "Razpored" izvajanja storitev kot prikazuje primer na sliki:
 7. Če se želimo prepričati ali zadeva deluje kliknemo na ZZZS Kadrovski vmesnik e-VEM in damo test. Če nam izpiše Test ok je storitev uspešno nastavljena.


V tem prispevku