2024.01.002

OST Obračun storitev

  • Obračuni - Tisk/Osnutki: urejena je priprava eRačunov.

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • Opomini, IOP - popravek pri izstavitvi eOpomini in eIOP.

OPZ Obračun plač zaposlenim

  • Urejen izračun letnih osnov za boleznine v primeru, ko ima zaposleni zadnjo vpisano osnovo za boleznine leto 2021 ali starejše (napačno se je tudi na leto 2023 prepisal količnik valorizacije iz tega preteklega leta, namesto 1,0000).
  • Obrazci eNDM
    • Urejena priprava v primeru, ko ima zaposleni pri obračunu refundacije upoštevan najvišji znesek nadomestila (2,5-kratnik povprečne plače).
V tem prispevku