Izstavljanje dokumentov preko Edoneta

Kaj je Edonet?

Edonet je spletna aplikacija, ki deluje kot posrednik (ponudnik e-poti) za pošiljanje in prejemanje e-dokumentov.

Nima svojega uporabniškega vmesnika, zato ga uporabnik ne more uporabljati neodvisno od ERP-ja, ki ima z Edonetom vzpostavljeno integracijo (trenutno iCenter, Minimax in Opal). 

Omogoča storitve dostave e-dokumentov na osnovi API metod, ki jih zaganjajo ERP sistemi, ki so povezani z njim.

Več o Edonetu si lahko preberete na https://edonet.si/sl-si/o-edonetu.

Pošiljanje in prejemanje e-Dokumentov

Pošiljanje dokumentov preko Edoneta:

 • Edonet > UJP - kadar je prejemnik e-dokumenta proračunski uporabnik. Uporabnik ERP-ja, ki izdaja račune proračunskemu uporabniku. Pogoj je, da uporabnik Saop ERP pooblasti Saop za pošiljanje na UJP. 
 • Edonet > ZZI – če ima uporabnik Saop ERP odprt predal na ZZi, lahko pošilja e-dokumente tistim prejemnikom, ki imajo prav tako predal na ZZi (Saop uporabnik ima Edonet in ZZi predal).
 • Edonet > Edonet – če imata pošiljatelj in prejemnik odprt predal na Edonetu. 

Prejemanje dokumentov preko Edoneta:

 • Edonet > Edonet - če ima prejemnik (uporabnik Saop ERP-ja) Edonet, lahko prejema od drugih uporabnikov, ki pošiljajo preko Edoneta
 • ZZI > Edonet > samo če ima prejemnik (uporabnik Saop ERP-ja) Edonet in predal na ZZI, lahko prejema dokumente od izdajateljev, ki pošiljajo preko ZZI. Torej dejansko se dokument pošlje iz ZZI predala v drug ZZI predal, Saop ERP pa ga nato prevzame v ZZI predalu.
 • UJP > Edonet > če uporabnik Saop ERP pooblasti Saop za povezavo na UJP, to velja za izdajanje in prejemanje.

V vsa ostala omrežja in iz njih dokumenti ne potujejo.

Cenik storitev

Na spodnji povezavi je dostopen aktualni cenik.

https://edonet.si/sl-si/cenik

Kako pristopiti k Edonetu?

Proces pristopa je enostavno prikazan v naslednjih točkah:


 • Izpolniti moramo osnovne podatke organizacije
 • Strinjati se moramo s Splošnimi pogoji Edonet - https://edonet.si/sl-si/splosni-pogoji
 • Seznanimo se s cenikom Edonet in obračunavanjem storitev
 • Z izjavo se strinjamo, da prejemamo Saop račun v predal Edonet
 • Pooblastiti moramo Saop za posredovanje dokumentov na UJP
 • Izpolnjena izjavo nato pošljemo na pooblastilo@saop.si
 • Zatem prejmemo potrditveni email z obvestilom, da nas bo poklical Saop tehnik, ki bo uredil registracijo Edoneta.
 • V primeru, da še nimamo ePoštarja, se ga to namesti brezplačno.

Nastavitev za izstavitev dokumentov preko Edonet v šifrantu strank

Po uspešno vzpostavljenem ePoštarju (vkolikor ga še niste imeli) ter storitve Edonet, je trebaše ustrezno nastaviti izstavljanje računov pri strankah.

V iCentru gremo do šifranta strank, kjer izberemo stranko, ki ji želimo izstavljati dokumente po elektronski poti, v tem primeru preko Edoneta.

Ko smo izbrali stranko, se potem premaknemo na zavihek »Izstavitev dokumentov«.

S klikom na gumb »Vnesi zapis« se bo začel proces dodajanja novega zapisa za izstavitev dokumenta.

Najprej moramo izbrati tip dokumenta s klikom na tri pike pri »Tip dokumenta«. Pojavi se seznam vseh dokumentov. Izberemo tistega, ki ga želimo izstavitev preko Edonet-a.

Pomembno: Za vsak tip dokumenta moramo narediti nov zapis!

Ko smo izbrali dokument s pomočjo gumba »Izberi«, lahko nadaljujemo z nastavitvami »Načina nastavitve«.

Za primer izstavitve preko Edoneta je treba izbrati »Po elektronski poti (ePoštar)«.

OPOMBA: V kolikor bi želeli nastaviti drugačen tip izstavitve, to lahko naredite zelo enostavno z izbiro drugega načina.

Zatem izberemo še ponudnika elektronske poti, ki je v tem primeru »Edonet«.

V primeru, da bi želeli še definirati obrazec, ki se za to uporabi, ga lahko izberete s pomočjo spustnega menija.

Pomembno: V kolikor določite obrazec v tem delu, ga pred samo izstavitvijo ni možno spremeniti.

Predlog: Obrazec za dokument pustite tu prazen, saj ga boste izbrali kasneje.

Zatem samo še potrdimo s klikom na gumb .

Priprava dokumenta za izstavitev

V teh navodilih se bomo osredotočili na izstavitev računa v fakturiranju. Na podoben način se to naredi tudi pri drugih dokumentih, ki ste jih nastavili za izstavitev pri strankah.

Pomembno: V glavi dokumenta je obvezen podatek »Dokument«!

S seznama dokumentov izberemo tistega, ki ga želimo izstaviti.

Izberemo obrazec in potrdimo z gumbom

Zatem sledi le še izstavitev dokumenta.

Dokument s stanjem dokumenta »Za izstavitev« izstavimo s pomočjo gumba .

S klikom na gumb  potem izstavimo dokument.

Na seznamu dokumentov se tako pokaže dokument s statusom »Izstavljen«.

V tem prispevku