Primeri iz prakse - kako knjižiti predprejem in prejem?

Vnos

Preko Knjiženje -> Predprejem vnesemo nov Predprejem.

Najprej izpolnimo glavo dokumenta (zavihek Splošno).Nato odpremo zavihek Vrstice in vnesemo artikle.

V kolikor je na računu priznan rabat, ga vnesemo na zavihku odvisni stroški, popuste pa vnašamo v vrstice na vsak artikel posebej.Za vsako vrstico/artikel lahko preverimo kalkulacijo, in sicer preko gumba Izračun. 

Kalkulacija za celotno prevzemnico pa je dostopna preko gumba Zbiri.

Tako pripravljen Predprejem preko gumba V prejem knjižimo na zalogo.Dodajanje odvisnih/dodatnih stroškov

Informacijo, katere stroške lahko knjižimo na Predprejem dobimo od računovodje.
Pomembno je, da je polje Znesek računa (vrednost prejema) izpolnjeno. Nato preko gumba Vnos stroškov vnesemo odvisne/dodatne stroške ki so vezani na ta prejem. Kalkulacijo preverimo preko gumba Zbiri.Ko zapremo okno za vnos stroškov in Predprejem potrdimo, nam program odpre Dnevnik prenosa, kjer je navedena informacija o spremembi nabavnih cen Predprejema.Popravek se avtomatsko popravi tudi v Prejemu.

V tem prispevku