Standardni teksti

Program omogoča, da imamo predpripravljene različne tekste glav oziroma nog delovnih nalogov. Šifrant Standardni je preglednica, ki prikazuje tekste za glavo in končnico delovnih nalogov. 

Dodajanje novih standardnih tekstov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Standardni teksti - DN, kamor vpišemo tekst v glavi ali končnici dokumenta. 

 • Šifra - vpišemo šifro za novo vneseni standardni tekst.
 • Naziv – vpišemo naziv oziroma tekst, ki nam bo olajšal iskanje teksta.
 • Tip - vpišemo tip standardnega teksta (glava ali končnica delovnega naloga) oziroma ga s klikom na gumb  izberemo. 
 • Tekst – vpišemo tekst za izbrani tip standardnega teksta, ki ga bo možno izbrati na želeni delovni nalog.

Urejanje standardnih tekstov 

Standardne tekste spreminjamo tako, da najprej v preglednici Standardni teksti – DN označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem standardnem tekstu, kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo šifre.

Brisanje standardnih tekstov 

Standardne tekste brišemo tako, da najprej v preglednici Standardni teksti označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. 

Izpis šifranta standardnih tekstov 

Podatke iz šifranta Standardni teksti lahko natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

Uvoz šifranta Standardni teksti

Podatke iz šifranta  Standardni teksti uvozimo iz besedilne datoteke. Ob kliku na gumb- Uvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz.

 • Uvozna datoteka – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o standardnih tekstih. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb
 • Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

 • Konverzija iz – izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA.
 • Način prenosa – imamo tri možnosti: 
 • Dodajanje in popravljanje zapisov - obstoječe podatke o standardnih tekstih popravi, nove doda. 
 • Samo dodajanje zapisov - doda samo nove podatke o standardnih tekstih.
 • Prekrijemo obstoječe stanje - briše obstoječe podatke o standardnih tekstih in doda podatke iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

Izvoz šifranta Standardni teksti 

Podatke iz šifranta  Standardni teksti izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

 • Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o standardnih tekstih.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom DNTeksti.txt.

V tem prispevku