Ponujanje serij na delovnem nalogu

 Funkcionalnost ponujanja serij omogoča ponujanje serije na delovnem nalogu po enem izmed osmih sistemov kreiranja serije.

Komu je funkcionalnost namenjena

Funkcionalnost je namenjena tistim uporabnikom, ki preko delovnih nalogov modula Večnivojski razpis proizvodnje (VRP) prejemajo izdelke vodene po seriji.

Graphical user interface, text, application, Word

Description automatically generated

V tem primeru je na delovnem nalogu polje »serija« obvezen podatek. Če funkcionalnosti ponujanja serije ne uporabljamo, je potrebno najprej odpreti novo šifro serije, nato pa jo še uporabiti na delovnem nalogu.

Graphical user interface, application

Description automatically generatedGraphical user interface

Description automatically generated


Funkcionalnost omogoča uporabo gumba »Priprava serije«, ki samodejno odpre novo šifro v šifrantu serije in to šifro uporabi na delovnem nalogu.

Potrebne nastavitve

V iCentru imamo več možnih načinov ponujanja serije za izdelek delovnega naloga. Priveti način se določi v nastavitvah okolja, tako, da vnesete ključ »VRPSERIJA« in ustrezno vrednost ključa.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Program vsebuje naslednje sisteme priprave serij:


KLJUČ SERIJE

Opis strukture serije

Primer serije

Unikatnost

Rok uporabe

KSL

Knjiga  - Številka  - Leto

 DN-0000052/2022

Da

Ne

OSSSSL

Opomba knjige – Številka ( 4 mestna) – Leto

 Q00522

Da

Da

OZZZZZMMLL

Opomba knjige – Številka (5 mestna) – Mesec - Leto

 Q0052022022

Da

Da

LLOSSSS

Leto - Opomba knjige - Številka

 22Q0052

Da

Da

LLSSSSS

Leto – Številka (5 mestna)

 2200052

Knjiga

Ne

LDDD

Leto – Zaporedni dan

  2040

Ne

Da

XLLZZ

Šifra izdelka – Leto prejema gl. sest. – Zaporedni prejem gl. sest.

 1222108

Ne

Da

GLSES

Prenos serije iz glavne sestavine

Serija gl. sestavine

Ne

Da


Primeri so narejeni za delovni nalog z naslednjimi podatki:

  •  Izdelek 000000000121
  • Leto 2022
  • Knjiga: DN
  • Opomba na knjigi: Q
  • Številka DN:  52

Dodatni opisi delovanja različnih sistemov serij:

Sistem KSL

Izdelku dodeli serijo s številko K-S/L. Pri čemer K predstavlja šifro knjige delovnega naloga, S številko delovnega naloga in L leto delovnega naloga (npr. DN-0000250/2011).


Sistem OSSSSL 

Izdelku dodeli serijo s številko OSSSSL. Pri čemer O predstavlja prvi znak iz opombe knjige delovnega naloga, SSSS štirimestno številko delovnega naloga in  L zadnjo cifro iz letnice delovnega naloga.


Sistem OZZZZZMMLL 

Izdelku dodeli serijo s številko OZZZZZMMLL. Pri čemer O predstavlja prvi znak iz opombe knjige delovnega naloga, ZZZZ petmestno številko delovnega naloga, MM mesec in LL zadnje cifre iz letnice delovnega naloga.


Sistem LLOSSSS

Izdelku dodeli serijo s številko LLOSSSS. Pri čemer LL predstavlja zadnji dve cifri iz letnice roka izdelave delovnega naloga, O prvi znak iz opombe knjige delovnega naloga in SSSS štirimestno številko delovnega naloga.


Sistem LLSSSSS

Izdelku dodeli serijo s številko LLSSSSS. Pri čemer LL predstavlja zadnji dve cifri leta delovnega naloga, SSSSS pa številko delovnega naloga (npr. 1300150; leto 2013, delovni nalog št. 150).


Sistem LDDD 

Priprava serije s šifro LDDD. Pri čemer L predstavlja zadnjo cifro iz letnice roka izdelave delovnega naloga, DDD pa zaporedni dan v letu, ki ga predstavlja rok izdelave (npr. za rok izdelave 10.01.2022 bi se formirala serija 2010).


Sistem XLLZZ

Odpre se preglednica s serijami artikla glavne sestavine izdelka.. Ko v preglednici izberemo serijo glavne sestavine, se izdelku samodejno dodeli serija s številko XLLZZ. Pri čemer X predstavlja šifro izdelka, LL predstavlja zadnji cifri iz letnice prvega prejema izbrane serije glavne sestavine, ZZ pa predstavlja zaporedni prejem glavne sestavine izbrane serije med vsemi prejemi (vseh serij) te sestavine v letu.

V serijo izdelka se iz glavne sestavine prepišejo datum proizvodnje, čistost, ustreznost vzorca ter datum analize. Datum uporabnosti se določi kot:

A) Artikel izdeleka nima lastnosti po meri »ROK« ali pa je vrednost te lastnosti enaka »0«. Rok trajanja serije izdelka enak roku trajanja izbrane serije glavne sestavine

B) Vrednost lastnosti po meri  »ROK« večja ali enaka 1. Zadnjemu dnevu meseca roka izdelave delovnega naloga doda število mesecev iz lastnosti po meri »ROK«.


Sistem GLSES

Odpre se preglednica s seznamom serij glavne sestavine. Na preglednici mora uporabnik izbrati vrstico (serijo) z gumbom »Izberi« ali dvoklikom (ali entrom). Glavna sestavina je tista, ki ima v sestavnici izdelka (delovnega naloga) podatek »glavna Sestavina« = ü.

Izbrana serija se vpiše v serijo izdelka delovnega naloga. Naziv serije in rok trajanja, ki sta enaka kot na izbrani seriji glavne sestavine.


Rok uporabnosti

Na preglednici je označeno, kateri sistemi omogočajo zapis roka uporabe na šifro serije.  V kolikor na artiklu izdelka obstaja lastnost po meri »ROK«, se v šifro serije zapiše tudi »Datum uporabnosti«. Rok uporabnosti je možno definirati v številu mesecev ali številu dni od datuma »Roka izdelave« na delovnem nalogu:

A) Število mesecev: podatek »ROK« je številka med 1 in 1000. Rok trajanja izračuna tako, da se zadnjemu dnevu meseca roka izdelave delovnega naloga doda število mesecev iz lastnosti po meri. Za rok izdelave 09.02.2022 in »ROK« 24 bi torej bil rok trajanja izračunan na 28.2.2024.

B) Število dni: podatek »ROK« je številka nad 1000. Rok trajanja se izračuna tako, da se datumu iz roka izdelave delovnega naloga doda število dni iz lastnosti po meri. Za rok izdelave 09.02.2022 in »ROK« 1050 bi torej bil rok trajanja izračunan na 31.03.2022.


Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


Graphical user interface, application

Description automatically generated


Izvedba funkcionalnosti


Funkcionalnost ponujanja serije je izvedena preko gumba »Priprava serije«.


Graphical user interface, application

Description automatically generated


Ob uporabi gumba se v šifrantu serije odpre nova šifra serije pri čemer:

  • Šifra serije se določi glede na izbrani ključ
  • Naziv serije je enak nazivu artikla
  • Datum uporabnosti se določi na podlagi roka izdelave DN in lastnosti po meri »ROK« (za sisteme, ki podpirajo rok uporabe)
  • Datum proizvodnje je enak roku izdelave DN


Graphical user interface, application

Description automatically generated


Pravkar ustvarjena serije se samodejno ponudi na delovnem nalogu.


Graphical user interface

Description automatically generated


V kolikor gumb (funkcijo) izberemo na delovnem nalogu (ki še ni zaključen) in že ima vneseno serijo, se serija izdelka na delovnem nalogu zamenja, stara pa se v šifrantu serij izbriše (vendar le, če na tej seriji še ni bilo prometa).

Pri razpisovanju delovnih nalogov iz naročila kupca se lahko serija ob razpisu ponudi, če imamo vključeno kljukico »Avtomatsko dodeli serijo izdelka«.


Graphical user interface, application

Description automatically generated


Pri razpisovanju delovnih nalogov iz plana proizvodnje se lahko serija ob razpisu ponudi, če imamo vključeno kljukico »Avtomatsko dodeli serijo izdelka«.


Graphical user interface

Description automatically generated
V tem prispevku