Dodajanje novih stopenj DDV

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Stopnja DDV, kamor vpišemo podatke o stopnji davka na dodano vrednost.

Šifra – vpišemo šifro za vneseni podatek o stopnji davka na dodano vrednost.

Naziv – vpišemo naziv nove stopnje davka na dodano vrednost.

Odstotek – vpišemo odstotek davka na dodano vrednost.

V tem prispevku