Verzija 2023.09.005

KE Kadrovska evidenca

  • Obvestilo in Aneks o napredovanju - ažuriran datum, s katerim javni uslužbenec pridobi pravico do nove osnovne plače (01.12.2023).

OPZ Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava z obračunom refundacij v primeru uporabe količnika valorizacije.
  • Obrazci eNDM
    • Odpravljena težava s pripravo podatka izhodiščna urna osnova v primeru uporabe količnika valorizacije.
    • Odpravljena težava s pripravo XML v primeru pošiljanja priponk.

Artikli

  • Odpravljena napaka pri vnosu artikla z operaterjem, ki ima naziv drugačen od ID-ja. Program je javljal nepotrebno opozorilo o neizpolnjenem podatku o masi na artiklu.


V tem prispevku