Uvoz iz besedilne datoteke

V drugem primeru pa se s klikom na gumb Potrdi – Enter odpre okno Uvoz iz besedilne datoteke.

Znotraj okna določimo:

Prenesi iz mape – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o artiklih. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

Način prenosa – imamo tri možnosti:

Dodajanje in popravljanje zapisov: obstoječe artikle popravi, nove doda.

Samo dodajanje zapisov: doda samo nove artikle.

Prekrijemo obstoječe stanje: briše obstoječi šifrant artiklov in doda artikle iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

V tem prispevku