Dohodek za vodenje poslovnega subjekta v programu Drugi osebni prejemki - Novosti

Do sedaj je bilo določeno, da se pri vrsti dohodka 1144 – Dohodek za vodenje poslovnega subjekta niso upoštevali normirani stroški, na novo pa je določeno, da se v osnovo za obračun prispevkov všteva celoten prejet dohodek zmanjšan za normirane stroške v višini 10%. Sprememba velja za izplačila od 1.2.2024 dalje. 

Z verzijo 2024.04.001 ali novejšo smo modul Drugi osebni prejemki prilagodili tem zakonskim spremembam. Za pravilen izračun pa je potrebno urediti še spodnje nastavitve.

Dohodek za vodenje poslovnega subjekta  - 1144

V Nastavitvah programa – Nastavitve pogodb – Nazivi pogodb izberemo šifro pogodbe Poslovodenje.

V kolikor pri obračunu Poslovodenja uporabljate naziv pogodbe Poslovodenje, se vam je Odstotek stroškov z vrednostjo 10,00 že samodejno izpolnil z namestitvijo verzije Saop 2024.04.001 oz. novejše. 

(slika je informativna, namenjena zgolj prikazu vnosa nor. stroškov za obračun Poslovodenja)

Če pa za obračun Poslovodenja uporabljate drug naziv pogodbe (sami ste si odprli drugačen naziv in obračun izvajate na tem nazivu in le-ta ni identičen nazivu Poslovodenje) in imate v polju Odstotek stroškov vpisano vrednost 0,00, pa morate na tem nazivu, ki ga uporabljate za Poslovodenje odstotek stroškov vpisati ročno.

Z dvoklikom na šifro pogodbe v polje Odstotek stroškov vpišete vrednost 10,00 in vnos potrdite.

        (slika je informativna, namenjena zgolj prikazu vnosa nor. stroškov za obračun Poslovodenja)

V Šifranti…Vrste izplačil je potrebno, da so vrste, katere uporabljate pri obračunu Poslovodenja vnesene na način, kot je prikazano na spodnjih slikah. Pozorni bodite zlasti pri vrstah, ki se nanašajo na izplačilo materialnih stroškov, saj se za te vrste nastavitve zaradi pravilnega obračuna in poročanja podatkov na REK-O obrazcu ustrezno spremenijo:

Na isti način si lahko v šifrant dodamo še ostale materialne stroške, katere potrebujemo pri obračunu Poslovodenja.

Obračun

Pri pripravi obračuna za izplačilo Poslovodenja je v program dodana dodatna kontrola, da nam program pri izbiri vrste dohodka 1144 samodejno predlaga normirane stroške v višini 10% (normirani stroški so definirani v nastavitvah programa na Vrsti pogodbe).

V primeru, da odstotka normiranih stroškov za vrsto dohodka 1144 nimamo definiranih, nas sistem v izogib napakam na to opozori.

Primer obračunskega lista:

Primer obrazca REK-O


V tem prispevku