Ločena izplačila nagrad, dodatkov ali poračunov plače, poslovna uspešnost kot Vrsta obračuna Plača od 1.1.2024

Navodilo je pomembno za vse stranke (javni sektor in gospodarstvo), katere boste obračunavale in izplačevale morebitne nagrade, dodatke, D010 (javni sektor) ali poračune plače ločeno od obračuna tekoče plače za posamezen mesec.

Navodilo je pomembno zaradi obračuna Obveznega zdravstvenega prispevka (OZP).

V kolikor boste zaposlenemu oz. več zaposlenim izplačali nagrado ali poračun plače ali dodatek in imate obračun odprt kot vrsto obračuna Plača, Vrsto dohodka 1001-Plača in nadomestila plače, boste imeli na zavihku Nastavitve privzeto izbrano kljukico za obračun Obveznega zdravstvenega prispevka.

Pomembno je, da to kljukico OBVEZNO izklopite, saj prispevek (OZP) obračunate samo enkrat v tekočem mesecu, pri obračunu in izplačilu tekoče plače.

 

Prav tako velja za vse, kateri obračunavate in izplačujete Poslovno uspešnost, ki je prav tako nastavljena kot vrsta obračuna Plača, da obračun obveznega zdravstvenega prispevka izklopite.

V tem prispevku