Zaposleni

Šifrant zaposlenih je preglednica, ki prikazuje seznam zaposlenih v podjetju. Njegova uporaba je vezana na vnos podatkov o delu delavcev ter delovanju na terminalski aplikaciji »Zajem podatkov na delovnem mestu«. 

Vnos novega zaposlenega

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno zaposleni.

 • Šifra – vnos šifre zaposlenega.
 • Priimek – vnos priimka zaposlenega.
 • Ime – vnos imena zaposlenega
 • Delovno mesto – izbor delovnega mesta.
 • Ulica, kraj – vnos stalnega prebivališča delavca
 • Ulica, kraj – vnos začasnega prebivališča delavca
 • Geslo – vnos gesla za vstop v aplikacijo TS3 (zajem na delovnem mestu)
 • Privzeto okno – nastavitvena koda za privzeto okno v aplikaciji TS3
 • Številka kartice – vnos številke kartice za identificiranje črtne kode delavca na TS3 aplikaciji. 
 • Dovoljena uporaba – oznaka (ü), da zaposleni lahko uporablja aplikacijo TS3.
 • Prijava na operacije – oznaka (ü), da zaposleni v aplikaciji TS3 lahko uporablja prijavlja delo na operacijah ter za delavca lahko vnašamo podatke o opravljenem delu v delu programa »Delo delavca«.
 • Delovni koledar – vnos, izbor, po katerem delovnem koledarju dela zaposleni (v kolikor delavec prijavlja operacije na TS3, mora biti dan za katerega prijavlja operacije delovni dan)

Urejanje zaposlenih

Podatke o zaposlenih spreminjamo tako, da najprej v preglednici Zaposleni izberemo zapis,  nato pa kliknemo na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem zaposlenemu.

Brisanje zaposlenega

Ker je šifrant zaposlenih skupen šifrant podjetja, se ga briše v programu obračun plač zaposlenih ali v programu kadrovska evidenca. V primeru poizkusa brisanja zaposlenega v programu razpis proizvodnje se pojavi naslednjo obvestilo:

Tiskanje

Podatke o zaposlenih lahko natisnemo na tiskalniku s klikom na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

 • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre zaposlenih za katere bi se izpisali podatki.
 • Razvrščanje - izbira je možna med: Šifra zaposlenega in Priimek zaposlenega.
 • Opis liste – možnost vnosa dodatnega opisa, ki se bo natisnil v glavi izpisa kot naziv liste.
 • Samo VRP uporaba – če je označeno, potem se natisnejo podatki samo o delavcih, ki imajo vključeno opcijo »dovoljena uporaba«.
V tem prispevku