Dodajanje novih dni v koledar

Nove dneve se v koledar ne da dodajati. Ob otvoritvi novega koledarja ali/in izbiri leta se avtomatsko napolnijo dnevi za izbrano leto (če je novo), drugače se prikažejo že vneseni dnevi leta. Program avtomatsko vse dneve vikendov smatra za nedelovne. Program  tudi označi vse praznike v Sloveniji in jih ravno tako smatra za nedelovne dneve. V delovnih dnevih  program avtomatsko vnese, da ima delovni dan 1 (eno) izmeno, trajanjem izmene 8 (osem) ur ter 8 (osem) bruto ur.

V tem prispevku