Izvoz v besedilne datoteke

Z izborom Izvoz v besedilne datoteke se odpre naslednje okno:

Najprej izberemo, katere podatke iz šifranta artiklov želimo izvoziti. Uvozimo lahko osnovne podatke, prodajne podatke, cene, opise, nazive, zaloge – tip skladišča, pretvornike, zaznamke, artikli – stranke in/ali lastnosti po meri.

Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki iz izbranih šifrantov.

Podatki se izvozijo v datoteke katerih ime je enako imenu tabele v bazi podatkov s končnico .txt.

V tem prispevku