Kakovost izvedbe

Šifrant Kakovosti izvedbe predstavlja seznam uporabniško določenih vrst kakovosti izvedbe delovnih nalogov, ki jih bomo uporabljali v delovnih nalogih. 

Vnos nove Kakovosti izvedbe

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Kakovosti izvedbe.

  • Šifra – vnos šifre kakovosti izvedbe.
  • Naziv – vnos naziva kakovosti izvedbe.
  • Opomba – vnos poljubne opombe kakovosti izvedbe.
  • Neaktiven – v kolikor označimo to opcijo (ü) postane kakovost izvedbe neaktivna. 

Urejanje Kakovosti izvedbe

Kakovosti izvedbe spreminjamo tako, da najprej v preglednici Kakovosti izvedbe izberemo zapis, nato pa kliknemo na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o i kakovosti.

Brisanje Kakovosti izvedbe

Kakovosti izvedbe brišemo tako, da najprej v preglednici Kakovosti izvedbe označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo kakovost izvedbe.

V kolikor je Kakovost izvedbe že v uporabi (se že nahaja v delovnih nalogih) brisanje ni mogoče. Pojavi se naslednje obvestilo:

Tiskanje kakovosti izvedbe

Podatke o Kakovostih izvedbe natisnemo na tiskalniku ob kliku na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

  • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre kakovosti za katere bi se izpisali podatki.
  • Uredi po – izberemo kako bodo v izpisu razvrščeni zapisi: po šifri ali po nazivu.
  • Prikaži opombe – če je polje označeno (ü) se bodo na izpisu pojavile tudi opombe kakovosti.
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
  • Izpis nastavitev – izberemo (ü) ali se na koncu liste izpišejo nastavitveni podatki tiskanja ali ne.
V tem prispevku