Verzija 2022.12.003

MSP Materialno in skladiščno poslovanje

  • V poizvedbi priprave podatkov za porabo brez odmikov, so urejeni nazivi polj, ki so vračala napako.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

  • Odpravljena težava pri prepisu večjega števila naročil dobaviteljem v Prevzem.
V tem prispevku