Šifra Občine SURS

Šifra občine SURS je šifra posamezne občine, ki se uporablja za prejemanje odločb o znižanem plačilu vrtcaPreglednica občin doplačnikov v iCentru je dopolnjena s kolono Šifra občine SURS (Statistični urad Republike  Slovenije). Šifre SURS morajo biti usklajene s šiframi objavljenimi na spletni strani  http://www.stat.si/doc/reg/Sifrant_obcine_210.xls.

Kako preverimo, ali imamo vpisane prave šifre SURS?

V Šifranti – Šifranti vrtci – Občine doplačniki je v preglednici kolona Šifra občine SURS. Če stolpca »Šifra občine SURS« ne vidimo, desno kliknemo na preglednici občin ter izberemo Privzeto, da se nam prikaže manjkajoči stolpec.V skladu s šifrantom občin, ki ga dobimo na Statističnem uradu Republike Slovenije (http://www.stat.si/doc/reg/Sifrant_obcine_210.xls), moramo preveriti stolpca, ki sta označena na spodnji sliki (Šifra občine SURS in Naziv občine).

POZOR: preveriti moramo podatek »ŠIFRA OBČINE SURS« (ne »Občina«!) IN »NAZIV OBČINE«.
Če šifrant ni pravilno urejen (Šifra občine SURS manjka ali je napačna), potem v Šifranti – Šifranti vrtci – Občine doplačniki kliknemo na gumb Vnesi zapis, odpre se nam spodaj prikazano okno.Postavimo se v polje šifra občine, kliknemo na tri pikice, da se nam odpre šifrant občin. Če stolpca »Šifra občine SURS« ne vidimo, desno kliknemo na preglednici občin ter izberemo Privzeto, da se nam prikaže manjkajoči stolpec.V skladu s šifrantom občin, ki ga dobite na Statističnem uradu Republike Slovenije (http://www.stat.si/doc/reg/Sifrant_obcine_210.xls), morate uskladiti stolpca, označena na spodnji sliki.Podatek »Šifra« ni pomemben, pomembno je, da sta usklajena »Naziv« in »Šifra SURS«.

V tem prispevku