Skladiščenje blaga na odpoklic

Proces skladiščenja na odpoklic:


1) Slovenska stranka pošlje blago na konsignacijo kupcu iz EU, ki je davčni zavezanec. Premik blaga se prenese v poročilo intrastat in RPO   (davčne evidence).

2) Kupec proda blago slovenske stranke na tujem trgu in odvede davek svoji državi.

3) Po prodaju kupec pošlje odjavo konsignacije. Slovenska stranka z dobavnico zmanjša zalogo na skladišču konsignatarja in kupcu izstavi račun. Tudi, če je slovenska stranka zavezanec za DDV v tuji državi (ima davčno številko v tuji državi) se izdani račun vedno vrši iz slovenske davčne številke. Na izdanem računu se uporabi oznaka DDDV: Dobave blaga na odpoklic s prevalitvijo DDV V EU.

V odpremnih nalogih je znotraj modula Naročila dobaviteljem in kupcev dodana možnost vnosa podatkov za prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic

Dodaten gumb  se prikaže, ko ima šifrant stranke tujo davčno številko in je označena kljukica Za uporabo funkcije je potrebno vpisati tudi šifro konsignacijskega skladišča. Na šifri skladišča mora biti vnesena šifra stranke kupca.Po uporabi gumba  se nam odpre novo okno. V kolikor imamo več davčnih številk, izberemo pravo. V oknu evidenca imamo na izbiro tri možnosti:

  • Prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic 
  • Vračilo blaga v okviru skladiščenja na odpoklic 
  • Zamenjava prejemnika blaga v okviru skladiščenja na odpoklicPri zamenjavi prejemnika blaga je potrebno izbrati še šifrant stranke novega naročnika.Ob potrditvi se okno zapre. Na samem dokumentu odpremnega se gumb Skladiščenje na odpoklic obarva črno. Dokument odpremni nalog nadaljujemo po običajnem postopku. Dodamo vrstice in dokument knjižimo.

Ko je dokument poknjižen v Materialno skladiščno poslovanje in zaveden v Davku na dodano vrednost-n, se gumb Skladiščenje na odpoklic obarva zeleno.Materialni prenos, ki smo ga opravili prek odpremnega naloga, se je zapisal v dokument prometa znotraj modula Materialno skladiščno poslovanje. V modulu Materialno skladiščno poslovanje prek menija knjiženje odpremo promet. Znotraj pravega leta in vrste prometa lahko poiščemo dokument, ki se je kreiral ob knjiženju odpremnega naloga. Na dokumentu vidimo razdelek, ki sporoča, da gre za skladiščenje na odpoklic.V modulu Davek na dodano vrednost N (DDV-N) je za evidentiranje blaga, ki se skladišči na odpoklic v drugi državi članici EU, predvidena evidenca, ki jo najdemo na seznamu knjig. S klikom na Skladiščenje na odpoklic se nam odpre tabela, kjer evidentiramo poslovne dogodke, vezane na prenos blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic.Na spodnji sliki je prikazan zapis, ki se je ustvaril ob knjiženju odpremnega naloga.Iz odpremnega naloga lahko v tabeli polnimo tabele od C do G rekapitulacijskega poročila:

Več o prilagoditvah modula Davek na dodano vrednost (DDV-N) na Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki je stopil v veljavo 1.1.2020, v naslednjih navodilih: Posebna ureditev za skladiščenje blaga na odpoklic.

V tem prispevku