Tiskanje

Podatke iz delovnega koledarja natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno:

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Šifra koledarja od do – izberemo razpon šifer delovnih koledarjev, ki jih želimo natisniti.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katerega se izpišejo podatki.

Opis liste – vnesemo lahko naziv opis liste z izpisom koledarjev.

 

Po vnosu želenih podatkov se odpre preglednica z možnimi oblikami izpisa delovnih koledarjev:

V tem prispevku