Uporaba množične izbire vnosa serij v NDK

Množična izbira vnosa serij v Naročilih Dobaviteljev in Kupcev na Naročilih kupcev in Odpremnih nalogih.

V modulu Naročila Dobaviteljev in Kupcev na Naročilih kupcev in Odpremnih nalogih množična izbira vnosa serij na artiklih, katerim se vodi zaloga po serijah.

Predpogoj, da to deluje je, da imamo na šifrantu artiklov, katerim se vodijo serije, označeno na zavihku Zaloge, zaloge po serijah Da

 Prikaz množične izbira vnosa serij na Naročilih kupcev

Naročilih Dobaviteljev in Kupcev – Naročila kupcev na zavihku Vrstice vnesemo artikel (vrstični vnos), za katerega se vodijo serije. S tipko F11 se nam odpre preglednica serij artikla (samo artiklom, katerim se vodijo serije).Program deluje na podoben način kot izbira artiklov (F5) s tem, da se v tem primeru iz preglednice prepišejo Skladišče, Serija in Količina. Ostali podatki se prekopirajo iz izbrane vrstice.

Preglednica nam pokaže za izbran artikel zalogo po serijah (zaloga TL in zaloga NL ) in možnost izbire določene količine serije. Pod količino vpišemo želeno količino izbrane serije artikla. Po vpisu količine potrdimo na tipko IZBERI.

Ko izberemo vse želene artikle s serijami, so nam tako na voljo v preglednici na jezičku Vrstica. Polja, kot so količina, cena, popust, serija, skladišče, vrsta prometa, še vedno lahko popravimo in dopolnimo.Ko se z vnesenimi vrsticami naročila strinjamo, jih normalno potrdimo in po ustaljenem postopku naredimo naročilo kupca in ga kasneje prenesemo v odpremo.

Prikaz množične izbira vnosa serij na Odpremnih nalogih

Naročilih Dobaviteljev in Kupcev – Odpremni nalogi na zavihku Vrstice vnesemo artikel (vrstični vnos), za katerega se vodijo serije. S tipko F11 se nam odpre preglednica serij artikla (samo artiklom, katerim se vodijo serije).Program deluje na podoben način kot izbira artiklov (F5) s tem, da se v tem primeru iz preglednice prepišejo Skladišče, Serija in Količina. Ostali podatki se prepišejo iz izbrane vrstice.
Preglednica nam pokaže za izbran artikel zalogo po serijah (zaloga TL in zaloga NL ) in možnost izbire določene količine serije. Pod količino vpišemo želeno količino izbrane serije artikla. Po vpisu količine potrdimo na tipko IZBERI
Ko izberemo vse želene artikle s serijami, so nam tako na voljo v preglednici na jezičku Vrstica. Polja, kot so količina, cena, popust, serija, skladišče, vrsta prometa, še vedno lahko popravimo in dopolnimo.Ko se z vnesenimi vrsticami odpreme strinjamo, jih potrdimo in po ustaljenem postopku naredimo odpremo kupca in jo potrdimo, knjižimo v MSP in po potrebi knjižimo v fakturiranje.

V tem prispevku