Denarne enote

V šifrantu denarnih enot so shranjeni podatki o denarnih enot, v katera razvrščamo stranke.

V tem prispevku