Javni sektor - dodajanje skupnega dogodka več zaposlenim hkrati

Navodilo za dodajanje skupnega dogodka (npr. izredni dopust, čakanje na delo,...) v administracijskem modulu Registracije časa npr. skupini zaposlenih za določeno obdobje.

Kako v administracijskem modulu lahko dodamo npr. neki skupini zaposlenih skupni dogodek (npr. izredni dopust) za določeno obdobje?

Na osnovnem meniju izberemo Pripomočki…Dodaj skupni dogodek…Odpre se naslednje okno:V koledarju izberemo želeno obdobje za katero bomo npr. določeni skupni zaposlenih dodali skupni dogodek. 

V nadaljevanju iz šifranta izberemo želeni dogodek (npr. Izredni dopust, čakanje na delo,…). Če želimo dodatI skupni dogodek samo določeni skupini, se omejimo na to skupino (od-do). Če ne izpolnimo nobenega kriterija, bo program dogodek vpisal avtomatsko vsem zaposlenim, kateri za dano obdobje nimajo vpisanega nobenega zapisa. 

Na enak način lahko dodamo skupni dogodek tudi po ostalih vrstah (npr. samo določenim zaposlenim, katere lahko izberemo s pomočjo gumbasamo določenim org. enotam, SM,…)Potrdimo. 

Program pripravi podatke in javi informacijo:Na ta način se dogodki po zaposlenih avtomatsko pripišejo

V tem prispevku